Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Στο Μολώχ της κερδοσκοπίας!

Όπου ο άνθρωπος σέβεται το περιβάλλον και συνεργάζεται αρμονικά με τη φύση δημιουργούνται επίγειοι παράδεισοι.

Στο νησάκι του Γκόζο, παρά την πίεση για οικιστική και κατασκευαστική ανάπτυξη, στα πρότυπα του Ισπανικού Μοντέλου έχουν μείνει αρκετά σημεία που προστατεύονται.ακόμη. Στη περιοχή Sun Blas οι λίθινες αναβαθμίδες δημιουργούν μικρά χωραφάκια και συγκρατούν το έδαφος προστατεύοντας το απο τη διάβρωση.

Υπάρχει μόνο χειρωνακτική εργασία. Εικόνα γνωστή στα νησιά μας του Αιγαίου τη 10ετια του 1980, που όμως έχει εξαφανιστεί πλέον παραδίνοντας τά πάντα στο Μολώχ της κερδοσκοπίας και του αφανισμού της οικιστικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς.


Παν. Βασ.


   

randomness