Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Ανοίγει σήμερα το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για αιτήσεις νέων προσλήψεων εποχικά εργαζομένων

Από σήμερα, οι επιχειρήσεις-εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου (ΚΑΔ 55.10, 55.20, 55.30. 55.90.14, 55.90.19, 79.11, 79.12 και 79.90 και 56.10, 56.21 56.29, 56.30) που επιθυμούν να προβούν σε νέες προσλήψεις εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, μπορούν να ενταχθούν στο ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 129 του ν. 4808/2021 (Α' 101) και κατά τα οριζόμενα στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 4261), υποβάλλοντας αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

 

Διαβάστε περισσότερα στο φύλλο του Λ.Τ. της Τετάρτης 14/7.