Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Hλεκτρονικό τιμολόγιο και για τους προμηθευτές του Δημοσίου

Στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού τιμολογίου στις συναλλαγές του Δημοσίου, ξεκινά πιλοτικά το Υπουργείο Οικονομικών, πριν επεκταθεί η χρήση του και καταστεί υποχρεωτική για όλους τους προμηθευτές του Ελληνικού Δημοσίου.
Με πρωτοβουλία του Υπουργείου προετοιμάστηκαν, υπογράφηκαν και δημοσιεύθηκαν δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού τιμολογίου μεταξύ των προμηθευτών και των φορέων του Δημοσίου οι οποίοι κάνουν αγορές προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

 

 

Διαβάστε περισσότερα στο φύλλο του Λ.Τ. της Τετάρτης 24/6.