Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Άξονες Μεταφορών στην Αυλή της Λαμίας: Ευκαιρία ή Απειλή για την βιώσιμη ανάπτυξη της Λαμίας και της ευρύτερης Περιοχής; (ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ 2ο ΜΕΡΟΣ)

(Συνέχεια)

Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο μέρος, η Λαμία μέχρι σήμερα, καταγράφει κίνηση προς τα εμπρός, με αυξομειούμενες, αλλά χαμηλές ταχύτητες. Η συγκριτική αξιολόγηση με τις αντίστοιχες ταχύτητες των εδρών των περιφερειών της χώρας, αλλά και άλλων πόλεων του αυτού μεγέθους, διαπιστώνει υστερήσεις έναντι των περισσοτέρων. Έτσι, έως σήμερα, συμμετέχει με περιορισμένη ισχύ και παρουσιάζει ισχνή δυναμική στον εξελισσόμενο αλλά μη ομολογούμενο, ανταγωνισμό των πόλεων.  
Τις σημαντικότερες ευκαιρίες, όπως έδρα περιφέρειας, τριτοβάθμια εκπαίδευση, νοσοκομείο, οδικοί άξονες, δημιούργησε η κεντρική κυβέρνηση, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Όπως όμως, έχω επισημάνει, εμείς ως ενδογενείς δυνάμεις της περιοχής, δεν τις αξιοποιήσαμε πλήρως. Δεν «χτίσαμε» επί αυτών δική μας στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης.
Στο πρώτο μέρος της παρούσας δημοσίευσης έχω αναφέρει κάποια από τα αίτια αυτής της υστέρησης, αλλά συνάμα κατέγραψα και παράγοντες, που δύνανται να ωθήσουν στη βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξης.
Επαναλαμβάνω τη θέση μου, ότι βασικότερος παράγων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής είναι η ποσότητα και κυρίως, η ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου του ανθρώπινου δυναμικού της και συνολικά, οι ενδογενείς δυνάμεις της.
Πέραν αυτού, οφείλουμε άμεσα να εστιάσουμε στην κάλυψη των υστερήσεων, με επικέντρωση στην ταχύτερη δυνατή συμπλήρωση των βασικών δημόσιων δομών και υπηρεσιών, την κατασκευή εμβληματικών υποδομών τους, καθώς και την ποιοτική στελέχωση και λειτουργία τους.
Κατά την πεποίθησή μου, το ολιστικό σχέδιο, για την δημιουργία του πλέγματος των κινήτρων και συμφερόντων με στόχο την ανάταξη και βιώσιμη ανάπτυξη της Λαμίας και της ευρύτερης περιοχής πρέπει στον πυρήνα του να συμπεριλαμβάνει, τα επόμενα:

1. Αύξηση του πληθυσμού
Σχέδιο για την αύξηση του πληθυσμού του Δήμου Λαμιέων, εντός της επόμενης εικοσαετίας, σε πάνω από 100.000 κατοίκους, με φυσική αύξηση, μετεγκατάσταση κυρίως από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και από άλλες πόλεις και χωριά. Αυτά μπορεί να επιτευχθούν με σχεδιασμό και εφαρμογή κατάλληλων συνεκτικών πολιτικών της κεντρικής κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών. Είναι παθογένεια για την Ελλάδα, χώρα 11 εκατ., τα 5 εκ να ζουν στο λεκανοπέδιο Αττικής. Προφανώς και δεν παραγνωρίζεται η παγκόσμιος τάση για αστικοποίηση. Αυτό, όμως δε σημαίνει ότι πρέπει να παρακολουθούμε αμήχανα τη  συνέχιση της μονοπολικής ή διπολικής συγκέντρωσης, που βλάπτει καίρια τη χώρα.
Η αντιμετώπιση αυτού του νοσηρού ελληνικού φαινομένου θα αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερου σημειώματος.

2. Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση – Έρευνα – Καινοτομία
Υποδομές. Για την υφιστάμενη στη Λαμία ακαδημαϊκή δομή (Σχολή με 4 τμήματα + ένα τμήμα + δύο ερευνητικά ινστιτούτα), οι κτιριακές υποδομές δεν επαρκούν. Η δρομολογημένη και επικείμενη έναρξη επέκτασης των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών (κτιριακές υποδομές περίπου 15.000 τμ, έναρξη κατασκευής αρχές του 2022), σε όμορη έκταση 26 στρεμμάτων, με πρωτοβουλία του Υπουργού, κ Χρ. Σταϊκούρα, θα καλύψει τις υφιστάμενες ανάγκες. Θα διαμορφωθεί έτσι ένα μικρό, αλλά πλήρες πανεπιστημιακό campus.
Όμως, για περαιτέρω ακαδημαϊκή ανάπτυξη, απαιτείται η έγκαιρη εξασφάλιση νέας όμορης ή κοντινής κατάλληλης έκτασης, τουλάχιστον 50-100 στρεμμάτων.
Να θυμίσω ότι επί του θέματος, στην πορεία των περίπου 2 δεκαετιών, από την πλευρά της Λαμίας διεπράχθησαν δύο κρίσιμης σημασίας, λάθη:  
Το 2008, δεν αξιοποιήθηκαν τα 17 εκ ευρώ που διατίθεντο από την τότε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για πανεπιστημιακές υποδομές του Πανεπιστημίου Στερεάς στη Λαμία.
Το 2015, δεν παρελήφθησαν τα πάνω από 100 στρέμματα στην ΠΑΒΥΠ, που είχαν εξασφαλισθεί, από τον τότε Αν. Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα.
Έκτοτε, επί του θέματος, ουδείς από τους τότε υπευθύνους έχει αισθανθεί την ανάγκη να δώσει εξηγήσεις για τα δύο λάθη. Κανένα τοπικό ΜΜΕ δεν έχει ερευνήσει το θέμα. Άκρα … σιωπή. Τυχαίο;
Ακαδημαϊκή ανάπτυξη. Τα υφιστάμενα 5 τμήματα, παράλληλα με τις κτιριακές υποδομές, οφείλουν να συγκροτηθούν ακαδημαϊκά πλήρως και να αναβαθμίσουν ποιοτικά τη θέση τους στις κατατάξεις, μεταξύ των ελληνικών και ευρωπαϊκών αντίστοιχων τμημάτων. Αν αυτό συμβεί, τότε μπορεί πειστικά να διεκδικηθεί η δημιουργία 1-2 νέων τμημάτων στην υφιστάμενη Σχολή, νέα Σχολή με 1-2 νέα τμήματα και υπό προϋποθέσεις αυτόνομο Πανεπιστήμιο. Η επίτευξη αυτού του στρατηγικού στόχου της περιοχής θα πρέπει να εναρμονίζεται με τον εθνικό στρατηγικό στόχο για πανεπιστημιακή εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία, με ποιότητα και διεθνή ανταγωνιστικότητα.
Επίσης, οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις της περιοχής θα πρέπει να αντιληφθούν ότι οι αυξανόμενοι σε αριθμό Πανεπιστημιακοί Καθηγητές-Ερευνητές στην πόλη, δύνανται να αποτελέσουν  σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της περιοχής και να τους αξιοποιήσουν με ποικίλους τρόπους. Παράλληλα, οι Καθηγητές-Ερευνητές να συνειδητοποιήσουν ότι εξ ορισμού, αποτελούν μέρος της φυσικής ηγεσίας της περιοχής και ως εκ τούτου, έχουν χρέος να αναπτύσσουν ευρύτερες δράσεις, για να αποτελέσουν ισχυρό παράγοντα για την ανάπτυξή της. Για παράδειγμα, αν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές ποιότητας, προσέρχονται από άλλες περιοχές, με επιλογή τους και όχι κατ’ ανάγκην, για την ποιότητα των εδώ παρεχόμενων υπηρεσιών και αν δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις από διάφορες περιοχές εντός ή εκτός της χώρας, επιδιώκουν τη συνεργασία με τις εδώ δομές έρευνας και καινοτομίας, τότε οι Καθηγητές-Ερευνητές θα συμβάλλουν στη συνεχή αύξηση της αναγκαίας θετικής διαφοράς: εισροές – εκροές, θα δικαιούνται να αισθάνονται υπερήφανοι και η τοπική κοινωνία θα οφείλει να τους τιμά.
Επί του σημαντικού θέματος του Πανεπιστημίου, με σεβασμό στην ιστορική αλήθεια και για να μην επαναληφθούν τα λάθη, υπενθυμίζω λεπτομερέστερα τα επόμενα. Είναι γεγονός ότι εδώ και δεκαετίες, γίνεται στην πόλη μας πλειοδοτικός διαγωνισμός λόγων, για Πανεπιστήμιο Στερεάς με έδρα τη Λαμία. Η κεντρική κυβέρνηση το ίδρυσε το 2003. Το λειτούργησε με ένα τμήμα το 2004. Πέρασαν 10 περίπου χρόνια και το πανεπιστήμιο, ουσιαστικά παρέμεινε ισχνό με 2 τμήματα και ένα τρίτο υπό ίδρυση. Η Λαμία για υποδομές, ουσιαστικά δεν έκανε τίποτα.
Το 2007-08, η τότε Κυβέρνηση διέθετε 17 εκ ευρώ για τη δημιουργία υποδομών που θα εδραίωναν το πανεπιστήμιο. Η ευκαιρία όμως, χάθηκε αφού τοπικοί παράγοντες, αντί να δράσουν ταχύτατα, ψάχνονταν για το πού θα εγκατασταθεί. Συνάμα δε, οι πολίτες της περιοχής αδιαφορούσαν πλήρως. Ας είμαστε ειλικρινείς. Η ευκαιρία για να έχουμε έδρα Πανεπιστημίου χάθηκε κυρίως, από αβελτηρία των ενδογενών δυνάμεων.
Μάλιστα, από τα μέσα του 2010, με τη χώρα εντός μνημονίων, η Λαμία κινδύνευσε να διαγραφεί τελείως από τον εθνικό χάρτη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και να χάσει και την έδρα του τότε ΤΕΙ.
Χρειάστηκε κατά το 2012-14, η ενεργός αξιοποίηση εμφανών και αφανών δυνάμεων που διέθετε εκείνη την περίοδο η περιοχή, με επικεφαλής τον τότε Αν. Υπουργό Οικονομικών, κ Χρ. Σταϊκούρα, για να μην χαθούν τα πάντα. Έτσι, διατηρήθηκε η έδρα του τότε ΤΕΙ, ιδρύθηκε η Σχολή Θετικών Επιστημών με διπλασιασμό των τμημάτων και Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σήμερα, μετά την κατάργηση του ΤΕΙ, υφίσταται η Πανεπιστημιακή Σχολή με τέσσερα τμήματα και ένα πρόσθετο τμήμα. Οι ακαδημαϊκές λειτουργίες είναι πλήρως καθετοποιημένες (τρία μεταπτυχιακά τμήματα με ροές και διδακτορικές σπουδές) ενώ υφίστανται και δύο Ερευνητικά Ινστιτούτα. Το ένα εξ αυτών, με απόφαση του Υπουργού κ.  Σταϊκούρα, εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Αρχύτας», για το σχεδιασμό και τη βιομηχανική παραγωγή ελληνικών drones, ποικίλων χρήσεων.
Όμως, ακόμη και σήμερα, η στήριξη αυτής της σημαντικής δημόσιας δομής από τις τοπικές δυνάμεις δεν είναι επαρκής. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν επί χρόνια να μην έχουν κατασκευαστεί πεζοδρόμια στην ιστορική οδό Αθηνών, μέχρι το Πανεπιστήμιο, για την ασφαλή μετακίνηση των φοιτητών;  Άραγε, με ποιες εντυπώσεις για τη Λαμία θα επιστρέψουν στους τόπους καταγωγής τους, οι φοιτητές και όσοι από τους γονείς επισκέπτονται το χώρο που σπουδάζουν τα παιδιά τους; Πιστεύει κανείς ότι πχ η νέα πλατεία Πάρκου, κόστους περίπου 1,5 εκ ευρώ, αντισταθμίζει στη συνείδησή τους την έλλειψη πεζοδρομίου για την ασφαλή μετακίνηση φοιτητών και άλλων πολιτών, προς και από τις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις; Επιτέλους, ας γίνει κατανοητό ότι η Λαμία δεν πρέπει να συνεχίζει την πορεία της, χωρίς να αξιολογεί τις επενδύσεις, τις πολιτικές, τα έργα, τα προγράμματα, χωρίς να θέτει προτεραιότητες και να κάνει επιλογές. Ενθαρρυντικό σημείο αποτελεί η συνδρομή του Δήμου Λαμιέων στην επαναλειτουργία, του κολυμβητηρίου του Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ), μετά από αρκετά χρόνια μνημονίων.

3. Υγεία
Υποδομές. Το Νοσοκομείο Λαμίας διαθέτει σημαντικές κτιριακές και τεχνολογικές υποδομές από την περίοδο πριν την ένταξη στα  μνημόνια (πριν το 2010). Τελευταία, με πρωτοβουλία  του Υπουργού κ. Χρ. Σταϊκούρα, δρομολογήθηκε η προσθήκη συμπληρωματικής κτιριακής υποδομής, τεχνολογικού εξοπλισμού και νέων υπηρεσιών υγείας. Το νέο αυτό σημαντικό βήμα ωθεί στη διαμόρφωση νοσοκομείου - ηγέτη, στην παροχή νοσοκομειακών υπηρεσιών στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Διερευνάται το θέμα της δημιουργίας δομής φυσικής αποκατάστασης με συνεργασία του Νοσοκομείου, των τμημάτων «Φυσικοθεραπείας» και «Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική» του Πανεπιστημίου, και κατάλληλης ιαματικής πηγής της περιοχής.
Λειτουργία - Στελέχωση. Ο εμπλουτισμός και η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού ανθρώπινου δυναμικού συμπληρώνει, διευρύνει και αναβαθμίζει την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η ανάπτυξη συνεργασιών και η συμμετοχή σε δίκτυα νοσοκομείων της Ελλάδας και χωρών της Ευρώπης και οι ερευνητικές δράσεις θα δώσουν στο Νοσοκομείο Λαμίας, ποιοτικά χαρακτηριστικά Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Οι Ιατροί της περιοχής, νοσοκομειακοί και ιδιώτες, ως εξ ορισμού μέρος της φυσικής ηγεσίας της, έχουν χρέος να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής. Όσοι / ες ιατροί-οδοντίατροι προσελκύουν στη Λαμία πολίτες από άλλες περιοχές, για να λάβουν τις υπηρεσίες τους, συμβάλλουν ώστε η διαφορά: εισροές – εκροές, να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη για τη Λαμία. Αυτοί/ες δικαιούνται να νιώθουν υπερήφανοι και η τοπική κοινωνία οφείλει να τους τιμά.

4. Δικαιοσύνη
Η κατασκευή νέου Δικαστικού Μεγάρου αποτελεί στόχο δεκαετιών. Η προσπάθεια που ξεκίνησε την περίοδο 2006-08, επί εκτάσεως 10 στρεμμάτων στην περιοχή Τσαλτάκη, δεν ολοκληρώθηκε (αναλυτικά σημειώνω στη συνέχεια). Μάλιστα η έκταση αποσύρθηκε πριν το 2019, αφού δεν αξιοποιήθηκε. Μάλιστα, δεν υπήρξε καμία αντίδραση από τους τότε τοπικά και περιφερειακά υπεύθυνους. Από τα τέλη του 2019, αφού εντοπίσθηκε το πρόβλημα, μετά από πρωτοβουλία του Υπουργού, κ. Χρ. Σταϊκούρα, εξασφαλίστηκαν 15 στρέμματα στην περιοχή Τσαλτάκη και δρομολογήθηκε, εκ νέου η κατασκευή του Δικαστικού Μεγάρου, στη Λαμία. Το Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας έχει ενταχθεί μαζί με το αντίστοιχο του Βόλου, και τα προς ανακατασκευή της Λάρισας, των Τρικάλων και της Καρδίτσας, σε ένα ενιαίο έργο με τη διαδικασία ΣΔΙΤ. Προφανώς, η ολοκλήρωση του έργου θα αναβαθμίσει τις υποδομές και συνακόλουθα, θα δώσει τη δυνατότητα για διεύρυνση των υπηρεσιών δικαιοσύνης, που θα παρέχονται στη Λαμία, επ’ ωφελεία της διατηρήσιμης ανάπτυξης της περιοχής.
Ταυτόχρονα, η κατασκευή της νέας υποδομής θα σημάνει την απελευθέρωση του υφιστάμενου ιστορικού κτιρίου, την ανακατασκευή και άλλη χρήση του.
Για το νομικό κόσμο της περιοχής, όπως και για τους άλλους επιστήμονες, ισχύει ό, τι αναφέρθηκε για τους πανεπιστημιακούς και τους ιατρούς.

5. Αθλητισμός
Είναι θετικό το γεγονός ότι προωθείται η ολοκλήρωση δύο ημιτελών σημαντικών αθλητικών υποδομών.
Οι εργασίες είχαν διακοπεί με την ένταξη στο μνημόνιο το 2010.  
i. Στάδιο στην Καμαρίτσα. Tην περίοδο Αύγουστος-Σεπτέμβριος του 2019, αρμόδιοι από το επιτελείο του Υπουργού κ. Σταϊκούρα διαπίστωσαν ότι στο αρμόδιο Υφυπουργείο Αθλητισμού, παρότι εδώ γινόταν κουβέντες για το εν λόγω έργο, δεν υπήρχε σχετικός φάκελος. Τότε, ο κ. Σταϊκούρας ζήτησε από τον κ. Δήμαρχο την εκπόνηση σχετικής μελέτης. Η μελέτη έγινε και η υλοποίηση του έργου έχει πάρει πλέον το δρόμο του στους μηχανισμούς της κεντρικής κυβέρνησης, υπό την φροντίδα του Υπουργού, κ. Χρ. Σταϊκούρα, σε συνεργασία με τον Αν. Υπουργό, κ. Στ. Πέτσα αλλά και τον Δήμαρχο, κ. Ευθ. Καραϊσκο.
ii.Το Κολυμβητήριο στα νοτιο-ανατολικά της πόλης. Bαδίζει προς την ολοκλήρωση μετά από πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη, κ. Φ. Σπανού και του κ. Ευθ. Καραϊσκου.
Να σημειώσω ακόμη την σημαντική αξία που προσθέτει στη Λαμία κατά τα τελευταία χρόνια, η πορεία της ομώνυμης ποδοσφαιρικής ομάδας, υπό την ηγεσία του επιχειρηματία, κ. Παπαϊωάννου. Ο κ Παπαϊωάννου, μέλος της φυσικής ηγεσίας της επιχειρηματικής τάξης της περιοχής, δίνει παράδειγμα προς μίμηση.

6. Αξιοποίηση των Χώρων των πρώην Στρατοπέδων (ΠΑΒΥΒ και Τσαλτάκη)
Η αναδιάρθρωση της δομής των ενόπλων δυνάμεων, εδώ και 2-3 δεκαετίες, οδήγησε στην απελευθέρωση παλαιών στρατοπέδων (εκτάσεων γης), σε πολλά σημεία του ελλαδικού χώρου. Αρκετά εξ αυτών, έχουν παραχωρηθεί σε Υπουργεία και την Αυτοδιοίκηση για αξιοποίηση.
Στη Λαμία, εντός του ιστού, υπάρχουν δύο τέτοιες σημαντικές εκτάσεις, οι οποίες εδώ και χρόνια ρημάζουν αναξιοποίητες: ΠΑΒΥΒ και Τσαλτάκη.
ΠΑΒΥΠ.
Το 2014 και 2015, μετά από πολύμηνη προσπάθεια, από τον τότε Αν. Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα και άλλων Λαμιωτών, εξασφαλίσθηκαν περίπου 100 στρέμματα που αποζημιώνονταν με ποσό περίπου 950.000 ευρώ από το κρατικό αποθεματικό. Η έκταση αυτή που προοριζόταν για υποδομές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας δεν παρελήφθη από τον Δήμο και το Πανεπιστήμιο. Αποτέλεσμα, η σημαντική αυτή ευκαιρία για την πόλη να χαθεί. Έκτοτε, επαναλαμβάνω, επί αυτής της σημαντικής παράλειψης που ζημίωσε την περιοχή, ουδείς από τους τότε τοπικούς και περιφερειακούς αρμοδίους βρήκε το θάρρος να δώσει εξηγήσεις. Γιατί άραγε;
Τσαλτάκη.
Την περίοδο 2006-07-08, το Υπουργείο  Δικαιοσύνης (Υπουργός κ. Αν. Παπαληγούρας), επί έκτασης 10 στρεμμάτων που παραχωρήθηκε από την τότε Κυβέρνηση, για την κατασκευή Δικαστικού Μεγάρου, εκπονήθηκε η μελέτη και ξεκίνησαν οι εργασίες, λόγω ευρημάτων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και πολεμικού υλικού, έγινε αναθεώρηση της μελέτης. Οι εργασίες διεκόπησαν το 2010, λόγω της ένταξης στο μνημόνιο και των περιοριστικών πολιτικών που επιβλήθηκαν. Η έκταση αφαιρέθηκε περί το 2017-18 χωρίς να το έχουν αντιληφθεί οι τοπικοί και περιφερειακοί θεσμοί, οι οποίοι και πάλι δεν αντέδρασαν.
Από το Φθινόπωρο του 2019, που εντοπίσθηκε το πρόβλημα, ο Υπουργός, κ. Χρ. Σταϊκούρας, εξασφάλισε έκταση 15 στρεμμάτων, μερίμνησε για την εκπόνηση νέας μελέτης για το Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας και ενέταξε το έργο, μαζί με τα Δικαστικά Μέγαρα των τεσσάρων μεγάλων πόλεων της Θεσσαλίας, σε πρόγραμμα ΣΔΙΤ.

7. Ιστορία - Πολιτισμός
Κατά το έτος 2020, συμπληρώθηκαν 2.500 χρόνια από τη μάχη των Θερμοπυλών και το έτος 2021, 200 χρόνια από τη μάχη της Αλαμάνας. Οι τόποι αυτοί με το βαρύ ιστορικό φορτίο εξακολουθούν να αναμένουν την ανάδειξη και αξιοποίησή τους. Συγκεκριμένα, στις Θερμοπύλες, μετά το έργο (Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης) που έγινε την περίοδο 2005-08, ουσιαστικά δεν έχει προστεθεί τίποτε.

8. Τουρισμός
Η Λαμία δυστυχώς μέχρι σήμερα, δεν μπόρεσε να καταστεί τουριστικός προορισμός. H ευρύτερη περιοχή έχει τις θεμελιώδεις φυσικές προϋποθέσεις, για να διεκδικήσει ένα μερίδιο της αυξανόμενης ευρωπαϊκής αγοράς του τουρισμού διακοπών, του τουρισμού τρίτης ηλικίας και του τουρισμού υγείας. Εκτιμώ ότι υπάρχουν ακόμη κάποια περιθώρια, εφόσον όμως δράσουμε με σχέδιο, ώστε να διεκδικήσουμε μερίδιο σε αυτή την αγορά. Παράλληλα το ΤΑΙΠΕΔ οφείλει να επιταχύνει την υλοποίηση του έργου του στην περιοχή.
Ως θετική εξέλιξη καταγράφεται η εκ νέου εμπλοκή της Λαμίας και της ευρύτερης περιοχής στη διεξαγωγή του Rally Acropolis, ως προϊόν της συνεργασίας των αιρετών και άλλων δυνάμεων της περιοχής.

9. Αξιοποίηση του Χώρου της Έκθεσης Λαμίας
Ο χώρος της πρώην Έκθεσης Λαμίας, έκτασης περίπου 200 στρεμμάτων, αποτελεί σημαντικό αλλά αναξιοποίητο πόρο, ο οποίος απολογιστικά αξιολογούμενος, μάλλον ζημίες επέφερε τόσο στην πόλη, όσο και τα δημόσια οικονομικά. Επί δεκαετίες, ο θεσμός της Έκθεσης καρκινοβατούσε και εμείς στρουθοκαμηλίζαμε. Νομίζαμε ότι τις ζημιές θα τις πληρώνει κάποιος άλλος. Ώσπου τα τελευταία χρόνια, η δομή κατέρρευσε, πνιγμένη στα χρέη. Το τελευταίο διάστημα, αναπτύσσεται εκ νέου μία κινητικότητα. Ο Δήμος κατέθεσε σχέδιο. Προβλέπονται έργα, με τίτλους θελκτικούς, με τους περισσότερους εκ των οποίων δύσκολα θα διαφωνούσε κάποιος, σε πρώτο επίπεδο προσέγγισης. Συνεδριάσεις γίνονται. Λόγοι εκφωνούνται. Όμως, από τα ερωτήματα που έχουν τεθεί, τουλάχιστον στο κεντρικό, κανείς δεν απαντά. Επαναλαμβάνω, αναλυτική αξιολόγηση που να αποδεικνύει τη βιωσιμότητα της επένδυσης συνολικά και ανά έργο θα κατατεθεί δημοσίως; Ας προχωρήσω, σήμερα, σε ένα δεύτερο επίπεδο ανάλυσης για ένα από τα προβλεπόμενα έργα, πχ για το «Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Επιχειρηματικότητας για τη φιλοξενία νεοφυών επιχειρήσεων» αφού σημειώσω εξ αρχής ότι η στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων είναι σωστή ιδέα. Όμως, θα πρέπει να απαντηθούν δημοσίως μια σειρά από ερωτήματα: το Κέντρο πού θα υπάγεται; Στο αρμόδιο Υφυπουργείο του Υπουργείου Ανάπτυξης (υπάγονται όλα τα κέντρα ερευνών της χώρας); σε Πανεπιστήμιο (υπάγονται τα ερευνητικά ινστιτούτα); το Δήμο; Θα αποτελέσει ιδιωτικού τύπου δομή (σε αυτές δημιουργούνται διευθύνσεις έρευνας); Ποια θα είναι τα αντικείμενα της έρευνας και ποιος θα τα ορίσει; Ποιος θα προσλαμβάνει τους Ερευνητές και ποιος θα τους ορίζει ως τέτοιους; (φαντασθείτε τα Ελεύθερα/Λαϊκά Πανεπιστήμια που ανθούσαν πριν από κάποια χρόνια στους Δήμους να όριζαν Καθηγητές) Ποιος θα  χρηματοδοτεί και ποιος θα διευθύνει το κέντρο; Πόσες νεοφυείς επιχειρήσεις θα στηρίζονται; Θα αναπτύσσουν δράση επί οποιουδήποτε αντικειμένου;  Με τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα τι θα γίνεται; Τα θέματα είναι σοβαρά. Είναι αφελές να πιστεύει o οιοσδήποτε ότι ξεπερνιούνται επί μακρόν με κραυγές, ψιθύρους ή σιωπή.

10. Σπερχειός
Ο Σπερχειός, όπως και κάθε ποταμός, αποτελεί πολύτιμο πόρο για την περιοχή και την οικονομία της. Εμείς, δυστυχώς, τον θυμόμαστε μόνο όταν πλημμυρίζει. Τότε μάλιστα είναι που πλημμυρίζουν από ενδιαφέρον, οι αρμόδιοι και τα ΜΜΕ. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να μένει αναξιοποίητη ούτε σταγόνα από τα νερά του Σπερχειού. Η αγροτική παραγωγή που πρέπει να αναπροσανατολιστεί και να ανασυγκροτηθεί με σειρά ενεργειών και στόχο τον τετραπλασιασμό της στρεμματικής απόδοσης, έχει ανάγκη και την τελευταία σταγόνα του.
Επίσης θα μπορούσε να προβλεφθεί εντός των ορίων του Δήμου, η διαμόρφωση υποδομών αναψυχής στις όχθες του, μήκους περίπου 2-3 χιλιομέτρων.

11. Υπάτη
Η περιοχή των λουτρών Υπάτης, που αποτέλεσε πολύτιμο αναπτυξιακό παράγοντα της περιοχής, δυστυχώς αποσυντίθεται. Παρακολουθούμε εδώ και κάποια χρόνια με αμηχανία την κατάρρευση των δημόσιων υποδομών, χωρίς καμιά ουσιαστική πρωτοβουλία. Το ΤΑΙΠΕΔ, άραγε πόσο χρόνο χρειάζεται για να μας πει το σχέδιό του για την αξιοποίηση αυτής της σημαντικής περιοχής;

12. Επιχειρηματικότητα – Παραγωγή - Εμπόριο
Η Λαμία, από πόλις των πολλών μικρών καταστημάτων / καταστηματαρχών και μερικών εισαγωγέων, πρέπει να μετασχηματιστεί σε πόλη επιχειρηματιών, παραγωγών και εξαγωγέων. Παραγωγών και εξαγωγέων διεθνώς ανταγωνιστικών και εμπορεύσιμων αγαθών του πρωτογενούς τομέα (με συστηματική στροφή σε αγαθά υγιεινής διατροφής), του δευτερογενούς (μεταποίηση), αλλά και υπηρεσιών του τριτογενούς. Για να επιτευχθεί όμως αυτός ο μετασχηματισμός, απαιτείται πρωτίστως αλλαγή κουλτούρας. Η νέα κουλτούρα θα πρέπει να προωθεί και να τιμά τη δημιουργία, την παραγωγή, την ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου, τις καινοτομίες, τις συνεργασίες, την  εξωστρέφεια και τις εξαγωγές. Με στείρους εγωϊσμούς και εσωστρεφείς πρακτικές, επιχειρηματικότητα και εμπόριο δεν αναπτύσσονται.  
Η Λαμία πρέπει να δώσει ώθηση στην οργάνωση σύγχρονων αγορών, οι οποίες να δίνουν κίνητρα ποικιλίας, ποιότητας και τιμών των προϊόντων, για προσέλκυση «πελατών» και επισκεπτών, πέραν των Λαμιωτών.
Επαναλαμβάνω για να μην ξεχνιόμαστε, ότι οι άξονες μεταφορών διευκολύνουν τόσο τις εισροές, όσο και τις εκροές. Από τις ενδογενείς δυνάμεις θα εξαρτηθεί το αποτέλεσμα της διαφοράς: εισροές – εκροές.

13. Διακίνηση αγαθών
Ο κλάδος των υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) θεωρείται κρίσιμος για την υποστήριξη ενός ισχυρού, ευέλικτου και αποτελεσματικού παραγωγικού μοντέλου. Στην εποχή που ανοίγεται μπροστά μας, χωρίς σύγχρονα επαρκή μεταφορικά δίκτυα και δίχως τη βιώσιμη ανάπτυξη των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, η οικονομία δεν μπορεί να αναπτύσσεται και να ευημερεί.
Η περιοχή της Λαμίας, λόγω της στρατηγικής γεωγραφικής θέσης της, αλλά και των δικτύων μεταφοράς, προσφέρεται για τη δημιουργία υποδομών για διακίνηση και συνδυασμένες μεταφορές και εξαγωγές προϊόντων. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να αξιοποιηθεί άμεσα από τις ενδογενείς δυνάμεις. Ενδεικτικά, σημειώνω τα πρώτα αναγκαία βήματα για τη συγκρότηση υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στην περιοχή της Λαμίας. Χωροταξικός σχεδιασμός που να επιτρέπει την ανάπτυξη παραγωγικών εγκαταστάσεων, Διευκόλυνση διαδικασιών διαχείρισης διερχόμενων φορτίων, Ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, Προώθηση των Green & City Logistics, Δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης, Εκπαίδευση, σύνδεση με την αγορά, έρευνα και τεχνολογία.
Κλείνοντας, επαναλαμβάνω συμπερασματικά:
Η στρατηγική θέση της Λαμίας στον ελλαδικό χώρο και οι άξονες μεταφοράς, αποτελούν πλεονεκτήματα και δίνουν ευκαιρίες στη Λαμία για ανάπτυξη σοβαρών και ποιοτικών πανεπιστημιακών σπουδών, έρευνας και καινοτομίας, υπηρεσιών υγείας, δικαιοσύνης, επιχειρηματικότητας, εμπορίου, μεταφορών, αθλητισμού, πολιτισμού, τουρισμού κοκ. Οι ενδογενείς δυνάμεις της περιοχής έχουμε τη βασική ευθύνη για την συνολική πορεία της περιοχής. Όλες και όλοι μας οφείλουμε να ενδυναμώσουμε το ενδιαφέρον μας για την προώθηση του συλλογικού στόχου. Να επιδεικνύουμε έμπρακτο ενδιαφέρον για την βιώσιμη ανάπτυξη του κοινού μας σπιτιού: της Λαμίας και της ευρύτερης περιοχής.
Να τιμούμε όσους/-ες υπηρετούν ανιδιοτελώς την πρόοδό της και όχι εκείνους/-ες που τη χρησιμοποιούν για να προωθήσουν αποκλειστικά τα προσωπικά σχέδια και συμφέροντά τους.
Θέλω να ελπίζω ότι οι πολίτες της Λαμίας, διδαγμένοι από τις εμπειρίες του παρελθόντος, βάζοντας το «εμείς» της συλλογικής δημιουργίας και το «εγώ» της ευγενούς φιλοδοξίας, πάνω από το «εγώ» της στείρας ματαιοδοξίας και κούφιας προβολής, θα προσεγγίσουμε με νέες αντιλήψεις και πρακτικές, τη νέα ευκαιρία με στόχο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής, της κοινωνικής συνοχής και της ευημερίας όλων των πολιτών.

ΤΕΛΟΣ