Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Δωρεάν tablet !

Δωρεάν tablet αποφάσισε να δώσει η δημοτική αρχή Αμφίκλειας – Ελάτειας, σε όλους τους μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την τηλεκπαίδευση.
Όπως ανακοίνωσε η Δήμαρχος Αθανασία Στιβακτή τα tablet θα δοθούν με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.
Η Δήμαρχος διευκρινίζει ότι τα tablet θα επιστραφούν στα σχολεία και θα αποτελούν περιουσία των σχολείων για μελλοντική χρήση.

Ο "Άνεμος"

    

Απόψεις