Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Ο ΤΥΠΟΣ !!! ΚΑΙ Η 37η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΩΝ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΤΟΥ: «Λ.Τ.» !!!

Ι. ΕΙΝΑΙ
Η 4η ΕΞΟΥΣΙΑ !!!
Ο Τύπος - εφημερίδες, περιοδικά και όχι μόνο - είναι η 4η εξουσία !!! 1η εξουσία είναι η Εκτελεστική. 2η εξουσία είναι η Νομοθετική. 3η εξουσία είναι η Δικαστική.
Και 4η εξουσία είναι ο Τύπος!!!
Ο Τύπος έχει δύναμη !!! Και σήμερα παρά το γεγονός, ότι εφευρέθηκαν και τόσα άλλα ενημερωτικά μέσα - το Ραδιόφωνο, η Τηλεόραση - και τόσα άλλα, έχει δύναμη !!!

ΙΙ. Ο ΟΡΟΣ: «ΤΥΠΟΣ»  
Ο όρος: «Τύπος» είναι όρος: «περιληπτικός». Περιλαμβάνει το σύνολο των εντύπων, που εκδίδονται καθημερινά ή κατά τακτά χρονικά διαστήματα, και έχουν ως έργο, ως αποστολή την ενημέρωση του Πολίτη. Ενημέρωση επί παντός γεγονός, που λαμβάνει χώρα στο Ελληνικό και Παγκόσμιο Στερέωμα !!! Να φέρει στη δημοσιότητα, και γεγονότα του παρελθόντος, γεγονότα κοσμοϊστορικά, όταν ο χρόνος είναι ο κατάλληλος!!!
Άρα. Ο Τύπος περιλαμβάνει εφημερίδες, περιοδικά, επιθεωρήσεις και όχι μόνο. Περιλαμβάνει το σύνολο των εντύπων.

ΙΙΙ. ΟΦΕΙΛΕΙ !!!
Ο Τύπος οφείλει να ενημερώνει τον Πολίτη, αληθινά !!! Καθαρά και κρυστάλλινα, χωρίς διαστρέβλωση και παραποίηση των συμβάντων.
Να εμφανίζει τα γεγονότα, ως έγιναν !!! Ως έλαβαν χώρα !!!
Ο Τύπος οφείλει να τηρεί απαρεγκλίτως: «ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΚΑΝΟΝΑ», που λέει:
«ΤΑ ΜΕΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΙΝΑΙ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΑ, ΤΑ ΔΕ ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ, ΑΛΛΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΩΝ!!!».  

ΙV. Η 37η ΕΠΕΤΕΙΟΣ
ΤΩΝ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΤΟΥ: «Λ.Τ.»
2019-1982 = 37η Επέτειος των Γενεθλίων του: «Λ.Τ.». 37 έτη συνεχούς κι’ αδιάλειπτης έκδοσης και κυκλοφορίας, συνεχούς και αδιάλειπτης δράσης και ενημέρωσης του Πολίτη !!!
Στο διάστημα αυτό των 37 ετών έλαβαν χώρα πολλές αλλαγές και ανατροπές σε πολλά στάδια και πεδία της Ελληνικής Κοινωνίας, όπως στο στάδιο και το πεδίο της Πολιτικής, της Οικονομίας, της Παιδείας, της Εργασίας, τη Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας και όχι μόνο.
Τα δίκτυα και τα μέσα της ενημέρωσης πολλαπλασιάστηκαν !!! Η Τεχνολογία σημειώνει αλματώδη πρόοδο !!! Δεν σταματά !!! Παρά ταύτα ο έντυπος Τύπος, η έντυπη Τυπογραφία έχει δύναμη !!! Είναι η 4η εξουσία !!!

V. ΕΙΝΑΙ
Η ΚΟΡΩΝΙΔΑ !!!
Ο: «Λ.Τ.» είναι η κορωνίδα του Περιφερειακού Τύπου.
Είναι φύλλο ξεχωριστό και άκρως δημοφιλές !!!
Τηρεί και σέβεται απολύτως τον Κώδικα της Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας!!!
Τηρεί και σέβεται τόσο το γράμμα του, όσο και το πνεύμα του.
Κρατούν γερά, ισχυρά και δυνατά τα ηνία του οι δύο αδελφοί Δημήτρης και Σπύρος Ρίζος.
Είναι έκδοση με αρτιότητα, πληρότητα και ποιότητα !!!
Έκδοση με ορθή ενημέρωση και πολλή και σημαντική αρθρογραφία !!!
Έχουν κάθε λόγο οι εκδότες του να υπερηφανεύονται !!!

VI.  ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΚΔΟΧΙΚΕΣ
Α΄. Ο Τύπος «σήμερα» είναι αφιερωμένος στα αποτελέσματα των Εκλογών.
Β΄. Ο Τύπος ασχολείται «σήμερα» με το προσφυγικό και το μεταναστευτικό ζήτημα.
Γ΄. Ο Τύπος καταφέρεται «σήμερα» σύσσωμος κατά των παιχνιδιών, που γίνονται «παγίδες θανάτου», όπως αυτό του Αλμυρού και άλλα.
Τύπος εδώ συνεκδοχικά σημαίνει το σύνολο των Εφημερίδων.

VΙI. ΦΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ: «ΤΥΠΟΣ»
Ο όρος: «ΤΥΠΟΣ» δεν λέγεται μόνο: για να δηλώσει το σύνολο των εντύπων.
Ιδού. Φράσεις με τον όρο: «Τύπος».
α) «Ο Τύπος των ήλων» = Τα σημάδια των καρφιών. Είναι λόγος της Αγίας Γραφής !!!
β) «Τύπος και υπογραμμός !!!» Είναι ο ωραιότερος λόγος !!!
Η ωραιότερη φράση !!!
Δηλώνει τον άνθρωπο πρότυπο !!! Τον άνθρωπο υπόδειγμα !!!
Τον άνθρωπο, που είναι άξιος μιμήσεως !!!
γ) Ο Α΄ είναι ακουστικός τύπος.
δ) Ο Β΄ είναι οπτικός τύπος.
ε) «Τύποις άκυρος νόμος».