Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Διεθνής επιτυχία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η έγκριση ερευνητικού προγράμματος Erasmus+

Ιδιαίτερα σημαντική διεθνή επιτυχία για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ) αποτελεί η έγκριση του Ερευνητικού Προγράμματος INVEST
(INnoVations of REgional Sustainability: European
UniversiTy Alliance) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(European Commission) με προϋπολογισμό ύψους 5.000.000 ευρώ.
Το INVEST στηρίζεται στην επιστημονική συνεργασία μεταξύ των εξής πέντε Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Slovak University of Agriculture της Σλοβακίας, University of Agribusiness and Rural
Development της Βουλγαρίας, Karelia
University of Applied Sciences της Φινλανδίας και Van Hall Larenstein

 

Διαβάστε περισσότερα στο φύλλο του Λ.Τ. της Πέμπτης 16/7.