Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΚΥΡΩΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Το μεγάλο έργο επέκτασης του ΧΥΤΑ Λαμίας και ειδικότερα το θέμα «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.ΤΑ και  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», συζητήθηκε σε  μια μαραθώνια συνεδρίαση   του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων. Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό συμβούλιο μετά απο μια μακρά διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή επιχειρημάτων απ'ολες τις δημοτικές παρατάξεις , αποφάσισε να ακυρώσει το διαγωνισμό του ΧΥΤΑ Λαμίας και να δρομολογήσει την προκήρυξη ενός νέου εργου με μικρότερο προυπολογισμό και χρηματοδότηση απο το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων . Λευκό ψήφισε η παράταξη του πρώην Δημάρχου Νίκου Σταυρογιάννη , ενω απο την αρχή της συζήτησης η μείζων μειοψηφία ηταν αντίθετη με την ματαίωση του διαγωνισμού . Την εισήγηση του Δημάρχου ψήφισε και η παράταξη του Παναγιώτη Στασινού , εγκρίνοντας την ακύρωση του διαγωνισμού και την προκήρυξη νέου εργου με χρηματοδότηση απο το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων . Αρνητικά ψήφισαν και οι παρατάξεις του Θωμά Στάικου , του Βασίλη Κυριακάκη και του Γιώργου Δελιχά .

Το θέμα είχε αναβληθεί τον περασμένο Μάρτιο λόγω ανωτέρας βίας με τις απαγορεύσεις για τη μη διάδοση του νέου κορωνοϊού και ηρθε  μαζί με την ενημέρωση – συζήτηση για τη συλλογή-αποκομιδή  και διάθεση απορριμμάτων στο Δήμο, όπως ήταν και η ημερήσια διάταξη της αναβληθείσας συνεδρίασης.

 Στην εισήγηση που τέθηκε  προς ψήφιση προτάθηκε  η απόρριψη (μη έγκριση) του τελευταίου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, η ακύρωση της διαδικασίας του αρχικού διαγωνισμού η χρηματοδότηση του οποίου είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και η οποία είχε απενταχθεί μετά τις αλλεπάλληλες προσφυγές και καθυστερήσεις το Φεβρουάριο του 2017 και να ανακληθεί η διακήρυξη του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, που σύμφωνα με τη γνωμοδότηση που έχει η παρούσα δημοτική αρχή, θα έπρεπε να είχε ανακληθεί από τότε.

Θυμίζουμε ότι το έργο εξασφάλισε με νέα πράξη, χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μικρότερη όμως κατά 2,4 εκατομμύρια ευρώ, αλλά όπως επισημαίνεται πρόκειται ουσιαστικά για νέο έργο (διαφορετικό τεχνικό δελτίο), με νέο φορέα υλοποίησης (ΦΟΔΣΑ αντί Δήμου Λαμιέων) και νέα προϊσταμένη αρχή (ΔΣ ΦΟΔΣΑ αντί Οικονομικής Επιτροπής Δ. Λαμιέων), θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα της συνέχισης μιας διαδικασίας από μια Επιτροπή που είχε συσταθεί για άλλο έργο.

  Σημειώνουμε ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε ζητήσει να συνεχιστεί η διαδικασία και να ανοιχτούν οι προσφορές, αφού είχαν τελειώσει οι δικαστικές εμπλοκές, και να σταλεί για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο η καλύτερη, ώστε, σε περίπτωση που δεν υπήρχε πρόβλημα να προχωρούσε χωρίς άλλη καθυστέρηση ένα σημαντικό έργο για το Δήμο Λαμιέων .

   

Απόψεις

Το Παζάρι, ανήκει στο ανατολίτικο παρελθόν. Οι σύγχρονες Πόλεις δεν χαρακτηρίζονται από εμπορικές δραστηριότητες τούρκικης και ανατολίτικης αισθητικής με τσαντίρια,...