Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Εγκαiνιάζεται το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου το Γραφείο Εθελοντών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας του Νοσοκομείου Λαμίας

Την λειτουργία του Γραφείου Εθελοντών Υγείας και  Κοινωνικής Φροντίδας του Νοσοκομείου Λαμίας θα εγκαινιάσουν το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου στις 11:00πμ Διοίκηση και ιατρικό καινοσηλευτικό προσωπικό του ιδρύματος . Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στο ισόγειο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας του Εθελοντή και θα συνοδευτούν  με ομιλίες για τον Εθελοντισμό και την πορεία της λειτουργίας του Μητρώου Εθελοντών , βραβεύσεις και άλλες δράσεις.

 Η λειτουργία του Γραφείου Εθελοντών Υγείας και  Κοινωνικής Φροντίδας, που πλέον θα βρίσκεται στο ισόγειο του Νοσοκομείου, κρίθηκε απαραίτητη για την διαχείριση και τον συντονισμό των 190 εθελοντών, οι οποίοι από το 2018 και έως σήμερα, έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Εθελοντών και Εθελοντικών Ομάδων του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και προσφέρουν καθημερινά τις εθελοντικές τους υπηρεσίες σε όλους τους τομείς Εθελοντικής δραστηριότητας του Μητρώου του Νοσοκομείου Λαμίας .