Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Χρήματα απο την ΠΑΕ ΛΑΜΙΑ στο Δήμο για τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

Mε 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου2019και ώρα 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού), η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων . Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι και η αποδοχή δωρεάς απο την ΠΑΕ Λαμία για τη διοργάνωση των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου . Αναλυτικά τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

 

Θέμα 1ο :Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου,έτους Λαμιέων οικονομικού έτους 2020.

 

Θέμα 2ο : Κατάρτιση ολοκληρωμένου  πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Λαμιέων οικονομικού έτους 2020 - Εισήγηση για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Θέμα 3ο : Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση «2ο Φεστιβάλ Ακαδημιών Συλλόγων Στίβου».

 

Θέμα 4ο:Eξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες φιλοξενίας στους φοιτητές του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

Θέμα 5ο :Eξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια με θέμα:«Προμήθεια κερασμάτων εθιμοτυπικού χαρακτήρα Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς»

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ

 

Θέμα 6ο :Παροχή νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο του Δήμου Λαμιέων

 

Θέμα 7ο : Μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 77/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαμίας – Διαδικασία μικροδιαφορών

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ & MΕΛΕΤΩΝ

 

 

Θέμα 8ο :Έγκριση ή μη 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 84442 του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στην Δ.Κ. Ροδίτσας» προϋπολ. μελέτης : 285.000,00 €

 

 

Θέμα 9ο :Έγκριση ή μη 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 84261 του έργου: «Προσθήκη κατ’ επέκταση δύο αιθουσών εργαστηρίων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γοργοποτάμου», προϋπολογισμού μελέτης 228.000,00 €

 

Θέμα 10ο :Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Κυκλοφοριακές σημάνσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου» προϋπολογισμού μελέτης 50.000,00 €

 

Θέμα 11ο :Παραλαβή μελέτης «τοπογραφικές αποτυπώσεις δημοτικών εκτάσεων»

 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

 

Θέμα 12ο :Κατακύρωση ή μη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κυλικείου του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών στην Κοινότητα Θερμοπυλών.

ΘΕΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Θέμα 13ο : Έγκριση 1ου πρακτικού- ματαίωση αποτελέσματος – επανάληψη διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια ελαστικών» προϋπολ. 74.400,00€

 

 

ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΟ

 

Θέμα 14ο : Αποδοχή δωρεάν χρηματικού ποσού από Π.Α.Ε. Λαμίας για πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων