Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Η Δικηγόρος Ευαγγελία Χονδρογιάννη είναι ο νέος Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Λαμιέων

Η Δικηγόρος Ευαγγελία Χονδρογιάννη είναι ο νέος  Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης , μετά την εκλογή της με μυστική ψηφοφορία απο το Δημοτικό συμβούλιο Λαμίας . 

Η κ. Χονδογιάννη έλαβε 19 ψήφους έναντι 11 του συνυποψηφίου της Βασίλη Μαστρογιάννη στην δεύτερη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε ,καθώς για την εκλογή της χρειαζόταν τα 3|5 των ψήφων επι των παρόντων δημοτικών συμβούλων .

Στην πρώτη ψηφοφορία η κ. Χονδρογιάννη πήρε 17 ψήφους έναντι 14 του Βασίλη Μαστρογιάννη.

 

Από την διαδικασία της ψηφοφορίας απείχαν οι Δημοτικές Παρατάξεις «Λαική Συσπείρωση» και «Παρέμβαση Πολιτών για την Λαμία» 
εκφράζοντας την αντίθεση τους στον τρόπο που νομοθετήθηκε και λειτουργεί ο  θεσμός του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης»

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής , ενω ως  προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 4555/2018. Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Ο συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά την λήψη της καταγγελίας τους. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή. Κατά την εξέταση καταγγελιών, ο συμπαραστάτης μπορεί να αιτηθεί στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών του δήμου,  για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες του δήμου για την αποτροπή επανάληψής τους.

  

    

Απόψεις

randomness