Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Ημερίδα με θέμα Ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στον Δήμο Δελφών

 

Ημερίδα για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διοργανώνουν ο Δήμος Δελφών σε συνεργασία με τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας και την συμμετοχή του Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) . 
Το θέμα της Ημερίδας είναι: «Ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στον Δήμο Δελφών» 
«Ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» και  θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 στις 10:00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών (ισόγεια αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα).
 
 
 
 
Το Πρόγραμμα  της Ημερίδας:
 
10:00 – 10:30 
Προσέλευση – Εγγραφές 
Χαιρετισμοί
 
10:30   
Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος, Δήμαρχος Δελφών
Προεδρείο:
  • Τσοκανής Χαράλαμπος, Γενικός Διευθυντής ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, Συντονιστής Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
  • Κωνσταντόπουλος Σπύρος, Πρόεδρος Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης ΔΕ Περιφέρειας Ηπείρου, Μέλος ΔΣ Δικτύου ΦοΔΣΑ 
  • Λάϊος Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Φωκίδας Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ
  • Παπασεραφείμ Αναστασία, Στέλεχος Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών, Έργων, Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ 
  • Παπασωτηρίου Δημήτρης, Υπεύθυνος Τμήματος Marketing και Επικοινωνίας με OTA της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ)
 
Ομιλίες – Παρουσιάσεις
 
10:40 – 11:00
Παπασεραφείμ Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, Στέλεχος Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών, Έργων, Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας και εριβάλλοντος του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ
«Η Ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»
 
11:00 – 11:20
Λάιος Παναγιώτης, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Προϊστάμενος Τμήματος Φωκίδας Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ
«Η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στον Δήμο Δελφών»
 
11:20 – 11:40
Κωνσταντόπουλος Σπύρος, Πρόεδρος Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης ΔΕ Περιφέρειας Ηπείρου, Μέλος ΔΣ Δικτύου ΦοΔΣΑ 
«Ο ρόλος του Δικτύου των ΦοΔΣΑ στην ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων - Η 13η Σύνοδος των ΦοΔΣΑ στην πόλη των Δελφών»
 
11:40 – 12:00
Παπασωτηρίου Δημήτρης, Χημικός Μηχανικός, Υπεύθυνος Τμήματος Marketing και πικοινωνίας με OTA της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ)
«Η ανακύκλωση συσκευασιών στην Ελλάδα»
 
12:00 – 13:00
Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις
 
Την Ημερίδα συντονίζει ο Χαράλαμπος Τσοκανής, Γεν. Δ/ντής ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ

   

randomness