Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

 

ΚΙΝΗΜΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ

ΚΙΝΗΜΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ
ΤΗΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
Γραφεία: Καποδιστρίου 12 – Λαμία
Υπ αριθ. 61/2018 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Λαμίας
Τηλ. 22310 42412, 6977 882119, fax. 22310 29240
Mail: kinmerstl@gmail.com

Blog : www.kinmersynla.blogspot.gr
f.b. Κίνημα Μεριδιούχων Σ.Τ.Λ….
Τ.Κ. 35 100    
22 / 01/2020

Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές Φθιώτιδας

Σας γνωρίζουμε ότι με πρωτοβουλία όλων των Σωματείων των πρώην Συνεταιριστικών Τραπεζών των οποίων ανακλήθηκε η άδεια έχει συνταχθεί Σχέδιο Τροπολογίας, ώστε να μειωθεί η ευθύνη των Συνεταίρων αυτών των Τραπεζών.
Για το Σχέδιο της Τροπολογίας έχει ενημερωθεί ήδη η Βουλή των Ελλήνων και έχει την υποστήριξη των Βουλευτών περιοχών στις οποίες οι Συνεταιριστικές Τράπεζες έκλεισαν.
Όπως ίσως γνωρίζετε και εμείς κραυγάζουμε επί πολλά έτη, βάσει του Καταστατικού της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας, οι Συνέταιροι ευθύνονται για χρέη της Τράπεζας για ποσό ίσο με το πενταπλάσιο της αξίας των Μερίδων - Μετοχών τους.
Το ίδιο ισχύει και σε όλες τις άλλες Συνεταιριστικές Τράπεζες, των οποίων η άδεια έχει ανακληθεί, με κάποιες διαφορές ως προς το ύψος του πολλαπλάσιου.
Όλοι μαζί κινηθήκαμε και συντάξαμε το Σχέδιο της Τροπολογίας, ώστε να αρθεί αυτή η κατάσταση.
Οι Συνέταιροι των Τραπεζών αυτών δεν είναι δυνατόν να ευθύνονται στο πολλαπλάσιο της αξίας των Μερίδων – Μετοχών τους για πράξεις και παραλείψεις, για τη λεηλασία των Τραπεζών αυτών από ανίκανες Διοικήσεις, αλλά και λόγω της ολιγωρίας των ελεγκτικών μηχανισμών και της παθογένειας του όλου συστήματος στην Ελλάδα.

Αξιότιμοι Κύριοι Βουλευτές,

Οι Ελληνικές Κυβερνήσεις βρέθηκαν στην ταπεινωτική και δύσκολη θέση να διαπραγματεύονται με τους Θεσμούς και τους Δανειστές της χώρας τη διάσωση των Ελληνικών Συστημικών Τραπεζών, οι οποίες παρουσίαζαν τεράστια κενά, λόγω κόκκινων Δανείων.
Οι Έλληνες Βουλευτές ψήφισαν τη διάσωση των Ελληνικών Συστημικών Τραπεζών με δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία χρεώθηκε ο Ελληνικός λαός.
ΚΑι παρ' όλα αυτά, τα κόκκινα Δάνεια των Συστημικών Τραπεζών ακόμα ταλανίζουν την Ελληνική Πολιτεία και αποτελούν αγκάθι στις διαπραγματεύσεις και τις σχέσεις με τους Θεσμούς και τους Δανειστές της χώρας.
Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες έπαψαν να λειτουργούν, συμπαρασύροντας στην καταστροφή όλους τους Συνεταίρους τους, για τους ίδιους ακριβώς λόγους, για τους οποίους οι Συστημικές Τράπεζες παρουσίαζαν την άθλια εικόνα που ξέρετε.
Για τις Συστημικές Τράπεζες αποφασίστηκε να διασωθούν με δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία πλήρωσε ο Ελληνικός λαός, ενώ δεν αναζητήθηκαν ευθύνες στους Μετόχους τους, όπως ήταν φυσικό και δίκαιο.
Για τις Συνεταιριστικές Τράπεζες αποφασίστηκε η ανάκληση των αδειών λειτουργίας τους και σύμφωνα με τα Καταστατικά τους θα τιμωρηθούν οι Συνέταιροι με πολλαπλάσια της αξίας των Μερίδων - Μετοχών τους ευθύνη.
Αυτό δεν είναι φυσικό και δίκαιο όμως.
Η αρχή της αναλογικότητας και της χρηστής Διοίκησης επιτάσσει η Βουλή των Ελλήνων να ψηφίσει Τροπολογία, ώστε να διορθωθεί αυτή η αδικία.
Δεν είναι δυνατόν να τιμωρούμαστε εμείς οι Συνέταιροι αυτών των Ιδρυμάτων ενώ δεν έχουν τιμωρηθεί οι Μέτοχοι των Συστημικών Τραπεζών.
Σας καλούμε λοιπόν να στηρίξετε και εσείς, όλοι μαζί και ένας έκαστος στη δική του Κοινοβουλευτική ομάδα τη σχετική πρωτοβουλία και τροπολογία και να τη συνυπογράψετε.
Είναι ζήτημα σημαντικό και καίριο και για τους 16.000 Συνεταίρους της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας.

Μετά τιμής
Κωνσταντίνος  Γ. Δημητρακόπουλος
Πρόεδρος του Δ.Σ.