Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Κραυγή αγωνίας απο τους εμπόρους της Στερεάς : ''Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις ''

Η ταχεία εξάπλωση του κορωνοϊού μας βρίσκει όλους αντιμέτωπους με πρωτόγνωρες συνθήκες και η ευθύνη όλων μας απέναντι στις οικογένειές μας, τους συναδέλφους μας αλλά και το προσωπικό των επιχειρήσεών μας, είναι μεγάλη, αναφέρει σε επιστολή του προς τους υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομικών το Διοικητικό Συμβούλιο  των εμπόρων της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Ανατ. Στερεάς Ελλάδος, βλέποντας  την εμπορική κίνηση των επιχειρήσεων να σημειώνει ραγδαία πτώση με μηδενικό τζίρο και από την άλλη μεριά οι οικονομικές υποχρεώσεις να συνεχίζουν να τρέχουν, συμφωνεί με την απόφαση της  Κυβέρνησης να προχωρήσει σε καθολικό κλείσιμο των καταστημάτων έως ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση και επανέλθει η χώρα σε κανονικούς ρυθμούς.

Βέβαια ένα τέτοιο μέτρο ,πρέπει οπωσδήποτε να συνδυαστεί με ενεργοποίηση ενός μηχανισμού στήριξης των επιχειρηματιών, επισημαίνει η Ομοσπονδία, ο οποίος θα έχει σαν σκοπό την επιβίωση των ιδίων, των οικογενειών τους ,αλλά και του προσωπικού τους για όσο καιρό παραμένουν κλειστές οι επιχειρήσεις  τους. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία αυτός ο μηχανισμός στήριξης θα πρέπει να συνοδεύεται  από τα ακόλουθα υποστηρικτικά μέτρα: 

 1. Αναστολή διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακίνητων, σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων έως 30 Σεπτεμβρίου 2020.
 2. Παράταση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, των οποίων η προθεσμία έληγε την 29 Φεβρουαρίου 2020 και 31 Μαρτίου 2020, έως 30 Σεπτεμβρίου 2020, με αντίστοιχη παράταση καταβολής του φόρου.
 3. Παράταση απόδοσης παρακρατούμενων  φόρων έως και 30 Σεπτεμβρίου 2020.
 4. Αναστολή  καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων έως 31-09-2020 σε Εφορία και ΕΦΚΑ.
 5. Δόσεις ρυθμίσεων που τίθενται σε αναστολή, να εισπράττονται στο τέλος της ρύθμισης σε αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις.
 6. Κεφαλαιοποίηση των καθυστερημένων  μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα ασφαλιστικών εισφορών μετά των πρόσθετων τελών, τόκων προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.
 7. Όσοι βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης  οφειλής να διατηρούν τη ρύθμιση σε περίπτωση επιβαρύνσεων.
  1. Αναστολή πληρωμής υποχρεώσεων και τελών προς τους Δήμους και την Υπηρεσία Ύδρευσης για έξι ( 6 ) μήνες.
  2. Αναστολή των πλειστηριασμών  καταστημάτων  και πρώτων κατοικιών   επιχειρηματιών για έξι ( 6 ) μήνες.
  3. Μεταφορά ημερομηνίας λήξης των επιταγών των επιχειρηματιών και επαγγελματιών και χρηματοδότηση για Κεφάλαιο Κίνησης  με ευνοϊκούς όρους μέσω της  Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων η οποιοδήποτε άλλου φορέα ευρωπαϊκού ή εγχώριου σε όλες τις επιχειρήσεις.
  4. Καταβολή Έκτακτου επιδόματος σε όλους τους εμπόρους και επιχειρηματίες κατά το διάστημα αναστολής λειτουργίας της επιχείρησής τους.
  5. Επιδότηση του ενοικίου των επιχειρήσεων κατά το διάστημα αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης.
  6. Κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού  από το κράτος, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα πιθανά κονδύλια με την υποστήριξη και της Ε.Ε.
  7. Εφαρμογή του προγράμματος Business Recovery : Αποζημίωση επιχειρήσεων για απώλεια εισοδήματος ( από την ημερομηνία έκδοσης της ΚΥΑ 13776/27-02-2020 μέχρι και έξι μήνες  μετά ) είτε από Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είτε με ειδική άδεια να τεθεί υπό τον κανονισμό 651/2014 της ΕΕ για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης της Λισσαβόνας.