Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

"Λαμιακός Τύπος" 33 χρόνια, 3 Σεπτεμβρίου 2015 - Έναρξη της ψηφιακής έντυπης έκδοσης