Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Με 15 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων

Με τηλεδιάσκεψη και με δεκαπέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (23/2), στις 12 το μεσημέρι, η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» [ΦΕΚ Α ́55/ 11-03-2020] και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ.10604/18-2-2021 τεύχος Β’ (τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10-02-2021 ΚΥΑ).
Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν:

 

 

Διαβάστε περισσότερα στην εφημερίδα μας στο φύλλο της Τρίτης 23 Φεβρουαρίου,

 

 

    

randomness