Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Με χωριστή κάλπη και κατά συνδυασμό οι εκλογές στα τοπικά συμβούλια

7μελή τοπικά συμβούλια έρχονται με τον “Κλεισθένη 1” για όσες κοινότητες των Δήμων έχουν πληθυσμό πάνω από 2000 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ενώ σε όλες τις άλλες κοινότητες τα συμβούλια θα είναι 5μελή.

- Η εκλογή των συμβούλων των θα γίνεται με χωριστή κάλπη και κατά συνδυασμούς, ενώ υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.

- Κάθε συνδυασμός θα περιλαμβάνει τον υποψήφιο πρόεδρο του συμβουλίου κοινότητας, ως επικεφαλής του συνδυασμού και τους υποψήφιους συμβούλους της κοινότητας, ο αριθμός των οποίων θα είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου της κοινότητας, με δυνατότητα προσαύξησης έως και τριάντα τοις εκατό (30%).

Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων από κάθε φύλο θα ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων συμβούλων του κάθε συνδυασμού.


Διαβάστε περισσότερα στην εφημερίδα μας, στο φύλλο της Πέμπτης 21 Μαρτίου.

 

   

randomness