Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Με τηλεδιάσκεψη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων

Με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τρίτη, στις 12 μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων.
Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι και η Ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων, της παροχής υπηρεσίας πλύσης κάδων απορριμμάτων και καθαρισμού και ευπρεπισμού κοινοχρήστων χώρων και οδών του Δήμου Λαμιέων στον «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.». Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

Διαβάστε περισσότερα στην εφημερίδα μας στο φύλλο της Τρίτης 24 Νοεμβρίο.

 

 

 

    

Απόψεις

randomness