Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

 

Μητροπολίτης Φθιώτιδας Συμεών : ''Βρισκόμαστε σε κατάσταση συναγερμού ''

Εγκύκλιο στο λαό της Φθιώτιδας απευθύνει  o Mητροπολίτης κ. Συμεών  , κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την επιδημία του κορονοιού και ενημερώνοντας για τις δράσεις και ενέργειες της  μητροπόλεως το επόμενο χρονικό διάστημα καθώς και  για τις απαγορεύσεις που επιβάλλονται στις μετακινήσεις . Οπως αναφέρει στην εγκύκλιο ο Σεβασμιώτατος ''βρισκόμαστε σε κατάσταση συναγερμού καθώς τα πράγματα δεν είναι αστεία , αλλά πολύ σοβαρά .

''Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί ἀγαπητοί ἀδελφοί.

 Διερχόμαστε αὐτήν τήν περίοδο μία μεγάλη δοκιμασία, ἕναν μεγάλο πειρασμό, μία μεγάλη ἀγωνία, τήν ὁποία καλούμαστε νά ἀντιμετωπί­σουμε μέ σύνεση, μέ ἑνότητα, μέ ὑπευθυνότητα, μέ ψυχραιμία, μέ νηφαλιότητα, μέ αὐτοπειθαρχία,μέ πολλή προσευχή καί ἀσκητικό ἦθος.

Ἡ πανδημία ἑνός νέου ἰοῦ, πού ἔχει ἤδη πλήξει καί πλήττει πολλούς ἀδελφούς μας καί σέ ἄλλες χῶρες, ἔχει χτυπήσει τίς πόρτες καί τῆς δικῆς μας πατρίδας καί ἀπαιτεῖ ἐγρήγορση καί συστράτευση ὅλων μας σέ μία ἑνιαία κοινή πολεμική.

Ἡ πολεμική μας δέν θά πρέπει νά εἶναι ἐναντίον τῆς γνώσης. Μᾶς εἶναι ἀπαραίτητη. Ἰδιαίτερα γιά τήν λήψη τῶν σωστῶν μέτρων προστασίας καί αὐτοπροστασίας.

Ἡ πολεμική μας δέν θά πρέπει νά εἶναι ἐναντίον τῆς ἐπιστήμης. Μᾶς εἶναι ἀπαραίτητη.Νά προσευχηθοῦμε ἀκόμη πιό ἔντονα γιά τούς ἐπιστήμονές μας καί τούς εἰδικούς, νά εἶναι ταπεινοί καί νά τούς φωτίσει ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ νά βροῦν τά κατάλληλα φάρμακα, ἐμβόλια καί ἀντίδοτα γιά τήν ἀνάσχεση τοῦ ἰοῦ καί τήν καταπολέμισή του.

Ἡ πολεμική μας δέν θά πρέπει νά εἶναι ἐναντίον τῶν γιατρῶν μας καί τοῦ νοσηλευτικοῦ μας προσωπικοῦ. Προσευχόμαστε ὁ Ἅγιος Θεός καί οἱ ἐπίσης ἰατροί ἅγιοι Ἀνάργυροι νά τούς δώσουν πολλή δύναμη καί κουράγιο, νά κάνουν σωστές διαγνώσεις καί νά ἀντέξουν τό βάρος τῆς μεγάλης δοκιμασίας.

Ἡ πολεμική μας, πολύ περισσότερο καί πάνω ἀπ΄ ὅλα, δέν θά πρέπει νά εἶναι ἐναντίον τῆς πίστης στόν Θεό καί πολύ περισσότερο ἐναντίον τοῦ ἴδιου τοῦ Κυρίου μας, καθώς ἡ Θεία Εὐχαριστία, τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου μας εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὁ Ὁποῖος γιά ὅσους Τόν μεταλαμβάνουν ὑπό τίς σωστές πνευματικές προϋποθέσεις εἶναι ζωή καί «περισσόν ζωῆς».

Ὡς Χριστιανοί δεχόμαστε ταπεινά καί ραπίσματα καί ὀνειδισμούς καί ἀτιμώσεις, ὅταν ἀναφέρονται στά πρόσωπά μας. Ὅταν ὅμως ἀναφέρονται στόν Κύριό μας καί Θεό μας, στή Ζωή μας, σέ Αὐτόν πού εἶναι τό Α καί τό Ω τῆς ὕπαρξής μας, δέν μποροῦμε καί δέν ἐπιτρέπεται νά τό δεχθοῦμε. Νά βλασφημοῦν τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Ζωοδότου, αὐτοί πού δέν τό γεύτηκαν.

Μέ πόνο ψυχῆς καί ἀδελφική ἀγάπη τοὺς λέμε: «Γεύσασθε καί ἴδετε   ὅτι Χριστός ὁ Κύριος» (Ψαλμός 33).

Ἡ πολεμική μας, λοιπόν, θά πρέπει νά εἶναι μονάχα ἐναντίον τοῦ ἰοῦCOVID-19 καί ἐναντίον τοῦ ἰοῦ τῆς ἀνευθυνότητας, τῆς μή συμμόρ­φωσης πρός τίς ὁδηγίες τῶν ἁρμοδίων ἀρχῶν καί κυρίως τῆς ἐπιπο­λαιό­τητας, σύμπτωμα τῆς ὁποίας εἶναι καί ὁ πανικός καί ἡ ἀπώλεια τῆς ψυχραιμίας.

Τά πράγματα δέν εἶναι ἀστεία. Εἶναι πολύ σοβαρά.

Γιά τόν λόγο αὐτό ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας,ὑπό τήν Προεδρία τοῦ συνε­τοῦ καί σοφοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ.Ἱερωνύμου ἐπί τρεῖς μέρες μέ προσευχή καί ὑπευθυνότητα καί σέ ἄριστη συνεργα­σία μέ τήν ἐπιστημονική κοινότητα καί τά ἁρμόδια Ὑπουρ­γεῖα, ἐξέδωσε,μέσα ἀπό τρεῖς διαδοχικές Ἐγκυκλίους, ἀναλυτι­κές ὁδηγίες, τίς ὁποίες ἤδη ἔχουμε κοινοποιήσει σέ ὅλους τούς ὑπευθύ­νους καί ἄμεσα ἐνδιαφερόμενους''.

   

randomness