Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Μνημόνιο συνεργασίας του Νοσοκομείου Λαμίας με την Πρότυπη Εταιρεία Ψυχικής Υγείας

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Διοικητή Ανδρέα  Κολοκυθά  και του Προέδρου του Δ.Σ. της Πρότυπης Εταιρείας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αρωγής ( Π.Ε.Ψ.Υ κ Κ.Α ) Δημήτρη  Γκλάβα υπογράφηκε σήμερα Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021  στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας . Η συνεργασία αφορά την  πραγματοποίηση Προγραμμάτων Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης σε ασθενείς, που νοσηλεύονται με Covid- 19, τους οικείους τους καθώς και το Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό πρώτης γραμμής.

 

Αφορμή για την υπογραφή του μνημονίου ήταν, τόσο η ευαισθησία όσο και η πρωτοβουλία της Υφυπουργού Υγείας  Ζ. Ράπτη για τη Διασύνδεση Μονάδων Υγείας και Μονάδων Ψυχικής Υγείας, στο πλαίσιο της προώθησης της υλοποίησης Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στον γενικό πληθυσμό, στη παρούσα δύσκολη συγκυρία.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το μνημόνιο που υπογράφθηκε σήμερα είναι από τα πρώτα Πανελλαδικά και κατ΄ εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης Γ3β/Γ.Π.οικ.1529/11-01-2021 του Υπουργείου Υγείας.

 

Για τη διαδικασία υλοποίησης της παραπάνω συνεργασίας, παραχωρήθηκαν δέκα (10) tablets στο Γ.Ν Λαμίας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η δυνατότητα σύνδεσης των νοσηλευομένων ασθενών, των οικείων τους καθώς και των εργαζομένων της πρώτης γραμμής, με τους εξειδικευμένους συνεργάτες της Π.Ε.Ψ.Υ κ Κ.Α..

 

Φωτογραφίες