Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Νίκος Σουλιώτης : «Ο αγώνας της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για την αύξηση της χρηματοδότησης της Περιφέρειάς από το ΕΣΠΑ έπιασε τόπο!»

 

 

Την ικανοποιησή του για την αύξηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 για την Περιφέρεια Στερεάς , εκφράζει ο πρόεδρος της ΠΕΔ ΚΑΙ Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης , επισημαίνει ωστόσο οτι η προσπάθεια των αυτοδιοικητικών θα συνεχιστεί για να αποκατασταθεί η αδικία που έχει υποστεί η Στερεά Ελλάδα διαχρονικά . 

Σύμφωνα με την επίσημη κατανομή των πόρων στα Π.Ε.Π., το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2021-2027 θα έχει προϋπολογισμό 403,3 εκ. €. Η αύξηση σε σχέση με το υφιστάμενο Π.Ε.Π. 2014-2020 (Π/Υ 193 εκ. €) είναι της τάξης του 108,8%. Ουσιαστικά, θα κατανεμηθούν στην Περιφέρειά μας περισσότερα κοινοτικά κονδύλια από εκείνα των δύο προηγούμενων προγραμματικών περιόδων, αθροιστικά. Η κατά κεφαλήν κατανομή θα είναι 737 €/κάτοικο, όταν η αντίστοιχη κατανομή του Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 είναι 353 €/κάτοικο.

''Οι πενταετείς προσπάθειες της Π.Ε.Δ. και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έπιασαν τόπο'' σημειώνει ο  Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας και Δήμαρχος Καρπενησίου  κ. Νίκος Σουλιώτης .

 «Πρόκειται για μια μεγάλη νίκη προς όφελος των πολιτών και της Περιφέρειά μας. Ποτέ ξανά η Περιφέρειά μας, τα τελευταία 14 χρόνια, δεν έχει κληθεί να διαχειριστεί ένα τόσο μεγάλο Πρόγραμμα. Η Π.Ε.Δ., η Περιφέρεια και οι Δήμοι ένωσαν δυνάμεις και τα κατάφεραν. Η προσπάθειά μας, ωστόσο, δεν σταματάει εδώ. Η αύξηση του Π.Ε.Π. μας στα 403,3 εκ. € είναι αδιαμφισβήτητα ένα μεγάλο βήμα για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την αδικία που έχει υποστεί η Στερεά Ελλάδα διαχρονικά, πρέπει όμως να γίνουν και νέα βήματα. Στρεφόμαστε πλέον στη διεκδίκηση κατανομής πρόσθετων πόρων για έργα στη Στερεά Ελλάδα από τα Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 και το Ταμείο Ανάκαμψης. Στόχος μας είναι η Στερεά Ελλάδα και οι πολίτες της να λάβουν τη θέση που τους αξίζει, τη θέση που είχαν απολέσει τα τελευταία χρόνια, λόγω στατιστικών στρεβλώσεων αλλά και λανθασμένων πολιτικών''. 

 

Αξίζει να σημειωθεί οτι η  Π.Ε.Δ. είχε αναδείξει  το θέμα της υποχρηματοδότησης της Στερεάς Ελλάδας από το 2015.

Μάλιστα, στις 28 Μαΐου του 2015 εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο   η ολοκληρωμένη πρόταση για την άρση της υποχρηματοδότησης. Η πρόταση παρουσίαζε αφενός τα στοιχεία που «ομολογούσαν» την αδικία και αφετέρου τις πρωτοβουλίες και τις εναλλακτικές για την άρση της. Η ομόφωνη απόφαση της Π.Ε.Δ. επικυρώθηκε από όλα τα Δημοτικά Συμβούλια της Στερεάς Ελλάδας και προσυπογράφθηκε από τους συλλογικούς φορείς της Περιφέρειας. 

Ο νέος Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. και Δήμαρχος Καρπενησίου  κ. Νίκος Σουλιώτης και το Διοικητικό Συμβούλιο, από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους, έθεσαν την επίλυση του ζητήματος της υποχρηματοδότησης της Στερεάς Ελλάδας ως πρώτο θέμα στην ατζέντα τους. 

Σύμφωνα με την αρχική άτυπη κατανομή πόρων στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) ήταν ξεκάθαρο πως η Στερεά Ελλάδα θα αναλάμβανε τη διαχείριση ενός Π.Ε.Π. χαμηλότερου των προσδοκιών και των αναγκών της. 

Εντός του Δεκεμβρίου του 2020 υποβλήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1ο Σχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) 2021-2027,βάσει του οποίου η προβλεπόμενη κατανομή στο Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας είναι σημαντικά αυξημένη σε σχέση με την αρχική άτυπη κατανομή.

 

 

 

    

randomness