Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Το πρόγραμμα της Αυτοδιοίκησης ''Αντώνης Τρίτσης '' παρουσίασε απο τη Χαλκίδα ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος

50 έργα με προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ έχουν ήδη ενταχθεί στους δήμους της περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας , σύμφωνα με το πρόγραμμα ''Αντώνης Τρίτσης '' που παρουσιάστηκε σήμερα στη Χαλκίδα απο τον υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο , παρουσία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού και των Δημάρχων της Στερεάς .  

 

Σύμφωνα με το υπουργό  Εσωτερικών, «το νέο πρόγραμμα έχει αναπτυξιακό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα. Στόχος του είναι να αναδειχθούν οι δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας ως πυλώνες αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής, ενίσχυσης των θέσεων εργασίας, επανεκκίνησης της οικονομίας και ανάπτυξης».

Οπως προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  το υπουργείο Εσωτερικών καταρτίζει ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα με σκοπό την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή έργων ιδίως στους τομείς της βασικής υποδομής, της ψηφιακής σύγκλισης, της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και προστασίας της δημόσιας υγείας, και ειδικότερα την άρση των οικονομικών επιπτώσεων από τη διασπορά του κορωνοϊού, καθώς και για την εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.

Για τους σκοπούς αυτούς, οι ΟΤΑ α' και β' βαθμού, οι Σύνδεσμοι Δήμων και τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ έχουν τη δυνατότητα να συνομολογούν δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Με την ΚΥΑ θα καθοριστούν οι άξονες προτεραιότητας και τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων φορέων, η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων ένταξης και αξιολόγησής τους κ.λπ.

Τον υπουργό εσωτερικών καλωσόρισαν ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός και ο  πρόεδρος της ΠΕΔ Νίκος Σουλιώτης .