Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Σε δημόσια διαβούλευση το θεσμικό πλαίσιο για τους Γεωργικούς Συμβούλους -Περίπου 35.000 οι ωφελούμενοι αγρότες

 Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιου Λιβανού και του Υφυπουργού, Γιάννη Οικονόμου,τίθεταισε δημόσια διαβούλευση το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στους Γεωργικούς Συμβούλους.Πρόκειται για ένα Σύστημα Παροχής Συμβουλών μέσω του οποίου εξασφαλίζεται στους αγρότες όλης της επικράτειας, η δυνατότητα να έχουν εύκολη και χωρίς επιβάρυνση, πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες συμβουλευτικής υποστήριξης από γεωτεχνικούς που θα καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των απαιτήσεων μιας γεωργικής ή κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

 

Στόχος του μέτρου, σύμφωνα με τον κ. Οικονόμου είναι να μπει η γεωργική συμβουλή στην κουλτούρα του αγρότη. «Με τους Γεωργικούς συμβούλους συνδέουμε την παραγωγή με την αναγκαία επιστημονική υποστήριξη που πρέπει να έχει ο σύγχρονος αγρότης προκειμένου να ενισχύσει την ποιότητα, την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της καλλιέργειας του», τόνισε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

 

Πρόκειται για μία απόφαση καίριας σημασίας, που προσανατολίζεται στον εκσυγχρονισμό του αναπτυξιακού μοντέλου του αγροτικού τομέα. Οι γεωργοί και κυρίως οι νέοι γεωργοί θα μπορούν να βελτιώσουν την αειφόρο διαχείριση και τη συνολική απόδοση της εκμετάλλευσής τους, λαμβάνοντας σωστές αποφάσεις και για τη συνολική τεχνική-οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση.

 

Το Σύστημα Παροχής Συμβουλών θα λειτουργεί σε κάθε Περιφέρεια. Από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, έχουν πιστοποιηθεί, γεωτεχνικοί ως γεωργικοί σύμβουλοι, ενώ το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η διαδικασία πιστοποίησης των και των φορέων παροχής γεωργικών συμβουλών.

 

Από το μέτρο εκτιμάται ότι θα μπορέσουν να ωφεληθούν περίπου 35.000 γεωργοί. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας γεωτεχνικών και θα διευρυνθεί το υπάρχον πεδίο δράσης τους.Όσον αφορά το μέγεθος της δημόσιας δαπάνης, κυμαίνεται περίπου στα 80 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 60 εκατ. προκύπτουν από την ενωσιακή συμμετοχή.

 

Πρόκειται για ένα μέτρο που θα εξασφαλίσει σε χιλιάδες παραγωγούς την πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κατευθύνσεων και συμβουλευτικής υποστήριξης από τους Έλληνες Γεωτεχνικούς , που θα καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των απαιτήσεων μιας αγροτικής ή κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης

 

Συγκεκριμένα, οι συμβουλές που παρέχονται στις γεωργικές αφορούν:

 • Απαιτήσεις πολλαπλής συμμόρφωσης

 • Επωφελείς γεωργικές πρακτικές για το κλίμα και το περιβάλλον

 • Μετριασμό της κλιματικής αλλαγής

 • Ορθολογική χρήση του νερού

 • Ορθολογική διαχείρηση ζωικών αποβλήτων

 • Απαιτήσεις ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας

 • Χρήση υποπροιόντων

 • Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

 • Ορθή εφαρμογή δεσμεύσεων σχετικά με τη βιολογική παραγωγή

 • Τεχνική υποστήριξη για υιοθετηση και εφαρμογή καινοτομιών

 • Τεχνο-οικονομικές συμβουλές σχετικά με τη μείωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος

 • Προσανατολισμό μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

 • Εξειδικευμένες συμβουλές για γεωργούς που αναλαμβάνουν δραστηριότητα για πρώτη φορά

 

Το προσχέδιο της υπουργικής απόφασης της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει αναρτηθεί προς διαβούλευση στο http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/.