Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Στην Αταλάντη η πρώτη εκδήλωση ενημέρωσης απο το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Στερεάς

Στην Αταλάντη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Απριλίου , η πρώτη εκδήλωση ενημέρωσης απο το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας . Στο πλαίσιο της συνάντησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμων της Φθιώτιδας και της Ευρυτανίας για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στο Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας, συμφωνήθηκαν ενέργειες και δράσεις υποστήριξης των τοπικων επιχειρήσεων. Το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας , χρηματοδοτείται απο το ΕΣΠΑ και θα παρέχει στις υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και υποψήφιους επενδυτές εξειδικευμένη πληροφόρηση ή και συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα επιχειρηματικότητας, εξωστρέφειας και δικτύωσης με άλλες επιχειρήσεις και φορείς εντός και εκτός Ελλάδας. Επιπλέον, θα παρακολουθεί την εξέλιξη των θεμάτων που αφορούν την επιχειρηματικότητα και την τοπική οικονομία με την εκπόνηση σειράς μελετών και ερευνών και θα υποστηρίζει τους  δήμους στη διαμόρφωση της στρατηγικής τους για την επιχειρηματικότητα, την υλοποίηση και την αποτίμηση δράσεων και πολιτικών.

 Η πρόσβαση στο Κέντρο και στην παρεχόμενη πληροφόρηση θα είναι ελεύθερη για κάθε επιχείρηση ή δυνητικό επενδυτή, χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς να προηγείται αξιολόγηση βάσει κριτηρίων. Στόχος είναι το Κέντρο να παρέχει υποστήριξη σε όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή τους δυνητικούς επενδυτές με τη μορφή στοχευμένης και έγκυρης ενημέρωσης και καθοδήγησης η οποία θα διατίθεται στις επιχειρήσεις που θα απευθυνθούν σε αυτό, ενώ σημαντικό μέρος της πληροφορίας, των εργαλείων και του υλικού θα είναι διαθέσιμο προς κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της ιστοσελίδας.

 

Επίσης, θα υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων υποστήριξης που εστιάζει στην ενδυνάμωση των επιχειρήσεων προκειμένου να βελτιώσουν και να αναβαθμίσουν τη λειτουργία τους ή να αξιοποιήσουν νέες ιδέες. Η υποστήριξη αφορά την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών ιδίως στους σημαντικούς κλάδους για την τοπική οικονομία.  Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν υποστήριξη θα επιλέγονται βάσει κριτηρίων με άμεση αξιολόγηση.