Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Συγχωνεύονται τα ΚΕΠ στο Δήμο Λαμιέων --Ιδρύεται νέο στο Λιανοκλάδι

Mε 35 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το απόγευμα της ερχόμενης Δευτέρας 20 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμίας . Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η εγκριση των ορων σύμβασης δανείου , η  τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος , η   συγχώνευση των ΚΕΠ του Δήμου Λαμιέων και η   ίδρυση ΚΕΠ στο Λιανοκλάδι και οι  μεταβολές στις σχολικές μονάδες .

Αναλυτικά ολα τα θέματα της συνεδρίασης που θα ξεκινήσει στις 6:30 μμ :

 

Θέμα 1 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

Θέμα 2 : ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Θέμα 3 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

Θέμα 4 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ»

Θέμα 5 : ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ-Υ3ου ΓΕΛ» Δ.Λ. -ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Θέμα 6 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα 7 : ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΨΥΧΑΡΗ

Θέμα 8 : ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 651/30-12-2016 ΑΔΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚ ΝΕΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Θέμα 9 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 420/2017 ΑΔΣ

Θέμα 10 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ -ΔΕΣΜΕΥΣΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Θέμα 11 : ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2015

Θέμα 12 : ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ Γ.)

Θέμα 13 : ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΛΑΜΠΡΟΥ Μ.)

Θέμα 14 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ , ΕΤΟΥΣ 2018

Θέμα 15 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΚΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ, ΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ, ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018

Θέμα 16 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Π.Δ. 270/81 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Η ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ,ΕΤΟΥΣ 2018

Θέμα 17 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα 18 : ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ 24ΩΡΗ ΒΑΣΗ,  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Θέμα 19 : ΧΩΡΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Θέμα 20 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦοΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.

Θέμα 21 : ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα 22 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.) ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

Θέμα 23 : ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5)  ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ  2017

Θέμα 24 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ -ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε.

Θέμα 25 : ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Θέμα 26 : ΠΕΡΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ

Θέμα 27 : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΕ

Θέμα 28 : ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ   ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 2734/1999 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.

Θέμα 29 : ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Θέμα 30 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ»

Θέμα 31 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ»

Θέμα 32 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΤΗΝ ΤΚ ΚΑΡΥΑΣ»

Θέμα 33 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 34 : ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.Ε. ΕΡΓΩΝ

Θέμα 35 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

Φωτογραφίες