Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λοκρών

Την Παρασκευή 30 Αυγούστου, στις 12.30μ.μ., θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λοκρών στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) με τρία θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

Θέμα 1ο: Έγκριση απολογισμού έτους 2018 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(Εισηγητής ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κος Αναστάσιος Θεοχάρης)

Θέμα 2ο : Έγκριση απολογισμού έτους 2018 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
(Εισηγητής ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κος Ηλίας Κολομτσάς)

Θέμα 3ο: Επί αιτήσεων στην Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών.    
(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος  Κος Αναστάσιος Θεοχάρης)