Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Τι ισχύει για τις μετακινήσεις στην Κοινότητα Ανθήλης

Μετακινήσεις εκτός των ορίων της Κοινότητας Ανθήλης του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας

Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της Κοινότητας Ανθήλης του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης, με οποιονδήποτε τρόπο:

α) Από και προς την εργασία,

β) για λόγους υγείας,

γ) προς τον σκοπό εφάπαξ μετάβασης στον τόπο της μόνιμης κατοικίας,

δ) για μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει η παρούσα ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Κατά τον χρόνο ισχύος της παρούσας

Τα καταστήματα τροφίμων λειτουργούν έως τις 17:30.

Τέλος, τα παραπάνω περιοριστικά μέτρα ισχύουν έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00, οπότε και θα συνεδριάσει η Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας Έναντι Κορονοϊού Covid-19 για την αξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων.