Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Τραγική είναι η κατάσταση στα Υποθηκοφυλακεία και στα Κτηματολογικά Γραφεία

Τραγική είναι η κατάσταση στα Υποθηκοφυλακεία και στα Κτηματολογικά Γραφεία λόγω της συνεχιζόμενης και διαρκώς επιδεινούμενης δυσμενούς καθημερινής κατάστασης εξυπηρέτησης δικηγόρων και κοινού λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού . Οι δικηγόροι ζητούν απο τον υπουργό Περιβάλλοντος να παραταθούν οι προθεσμίες κτηματογράφησης και διόρθωσης αρχικών εγγραφών συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ήδη έχουν λήξει, προκειμένου ''να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν ανακύψει είτε από την μη δήλωση δικαιωμάτων είτε από περιπτώσεις ανακριβούς πρώτης εγγραφής, λαμβανομένων υπόψη αφενός του σημαντικού αριθμού των αδήλωτων δικαιωμάτων και ανακριβών δηλώσεων σε πανελλαδικό επίπεδο που δεν μπόρεσαν να διεκπεραιωθούν λόγω της πλέον του τριμήνου αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, των υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων''.  
Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, παίρνει θέση και για το θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών τονίζοντας οτι ''ο  νόμος 3869/2010 (νόμος Κατσέλη) παρέσχε λυσιτελή προστασία στους οικονομικά αδύναμους οφειλέτες και προστάτευε επαρκώς την πρώτη κατοικία τους. Είναι αλήθεια ότι κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρουσιάστηκαν καταχρηστικές συμπεριφορές ορισμένων διαδίκων, οι οποίες σε συνδυασμό με τις διαχρονικές παθογένειες του δικαστικού μας συστήματος είχαν ως αποτέλεσμα να παρατηρηθούν προβλήματα κατά την εφαρμογή του νόμου. Το γεγονός αυτό θα έπρεπε να αποτελέσει αφορμή για την βελτίωση του νόμου αυτού και όχι για την πλήρη αποφλοίωση του δικαιώματος προστασίας, όπως επιχειρείται με το κατατεθέν στη Βουλή σχέδιο νόμου.
Με το κατατεθέν σχέδιο νόμου, αντί της επιτάχυνσης εκδίκασης των υποθέσεων προκαλείται αφενός μετάθεση στον οφειλέτη της ευθύνης διόρθωσης παθογενειών του δικαστικού συστήματος εξαιτίας των οποίων υφίστανται καθυστερήσεις στην εκδίκαση των αιτήσεων και στην έκδοση δικαστικών επ’ αυτών αποφάσεων και αφετέρου κατάργηση του δικαιώματος του πολίτη για παροχή δικαστικής προστασίας στο πλαίσιο των αρχών της ισονομίας, της ασφάλειας δικαίου και της δίκαιης δίκης. Ορισμένες εκ των διατάξεων του σχεδίου νόμου ελέγχονται ως προς τη συνταγματικότητά τους''.
Η Συντονιστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του κατατεθέντος σχεδίου νόμου προτείνει τις εξής βελτιώσεις:
• Οι κλήσεις επαναπροσδιορισμού της συζήτησης των αιτήσεων να γίνουν οίκοθεν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και οίκοθεν κοινοποίηση αυτών, όπως προβλέφθηκε με τις παραγράφους 3 και 4 της υποπαραγράφου Α4 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 αλλά και πρόσφατα για τις ματαιωθείσες λόγω Covid-19 υποθέσεις.
• Σε κάθε περίπτωση να μην θεωρούνται ως μηδέποτε ασκηθείσες οι αιτήσεις για τις οποίες δεν ασκήθηκε εμπροθέσμως αίτηση επαναπροσδιορισμού, αλλά να προβλεφθεί ότι όποια κλήση υποβληθεί μέχρι 30-6-2021 είναι εμπρόθεσμη και σε κάθε περίπτωση να είναι δυνατή η υποβολή αίτησης εκτός των οριζόμενων ημεροχρονολογιών αν αποδειχθεί ότι η μη τήρηση της προθεσμίας οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα των αντιδίκων – αυτό θα έχει ιδιαίτερη σημασία σε περίπτωση που εξακολουθήσουν να ισχύουν οι διατάξεις περί συγκέντρωσης στοιχείων, των οποίων η εξασφάλιση εξαρτάται από τους πιστωτές - , με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων περί επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση''.
 

    

Απόψεις

➥ Χωρίς τον Άρη δεν θα γινόταν, χωρίς τον Ζέρβα δεν θα πετύχαινε. Αυτό είναι το μεγαλείο της εθνικής αντίστασης με κορυφαίο γεγονός την ανατίναξη της γέφυρας του...