Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Ξεκινούν τα αντιπλημμυρικά έργα στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στη Λεκάνη του Σπερχειού

Σε θέση εκκίνησης μπαίνουν τα αντιπλημμυρικά έργα που θα θωρακίσουν τον αυτοκινητόδρομο Ε65. Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού ΥΠΟΜΕ, Κώστα Καραμανλή, δεσμεύθηκε το κονδύλι των 70 εκατ. ευρώ που αποτελεί και το ποσό που είχε αποφασιστεί να δοθεί για έργα σε αυτόν τον άξονα. Το ποσό αυτό έχει ενταχθεί στο φετινό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Τα έργα αφορούν την αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) στα τμήματα Ξυνιάδα – Ανάβρα, Ανάβρα – Τρίκαλα και Λαμία – Ξυνιάδα. Αυτό σημαίνει ότι θα εκτελεστούν αντιπλημμυρικά και στο υπό κατασκευή νότιο τμήμα του αυτοκινητόδρομου.

Τα αντιπλημμυρικά έργα στον Ε65, εντάσσονται στην από 14 Δεκεμβρίου 2019, απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισµού Μεγάλων Έργων Υποδοµής, έκανε οµόφωνα δεκτή την από 02/12/2019 Εισήγηση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών για την εκτέλεση επειγόντων έργων αντιπληµµυρικής θωράκισης των περιοχών ανάντη και κατάντη των αυτοκινητοδρόµων που υλοποιήθηκαν µε Συµβάσεις Παραχώρησης συνολικού ύψους 350 εκατοµµυρίων ευρώ (περιλαµβανοµένης της δαπάνης του αναλογούντος Φ.Π.Α.).

Σύμφωνα με το άρθρο 18.6 της Σύµβασης Παραχώρησης προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης συµπληρωµατικών εργασιών στον Παραχωρησιούχο µε εφαρµογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της νοµοθεσίας περί εκτέλεσης δηµοσίων έργων για συµπληρωµατικές εργασίες στον τοµέα των συµβάσεων παραχώρησης δηµοσίων έργων.

Σε ποια σημεία θα γίνουν τα πρώτα έργα

Σύμφωνα με την απόφαση, τα σημεία που θα πραγματοποιηθούν άμεσα έργα είναι:

Τμήμα Ξυνιάδα – Ανάβρα (χ.θ. 32+000 – χ.θ. 61+000 του αυτ/μου Ε65): Εργασίες καθαρισμού κοίτης 17 τάφρων και ρεμάτων, έργων συγκράτησης, έργων διευθέτησης και επένδυσης με στρώμνες (χ.θ. 33+140, χ.θ. 34+304, χ.θ. 38+334, χ.θ. 39+500, χ.θ. 58+000, Α/Κ Ανάβρας χ.θ. 60+000).

Τμήμα Λαμία-Ξυνιάδα: Αντιπλημμυρικά έργαν στη περιοχή της Λεκάνης του ποταμού Σπερχειού από τον οικισμό Καστρί έως την Π.Ε.Ο. (χ.θ. 0+000 – χ.θ. 24+500 του αυτ/μου Ε65) στη Τάφρο Λαμίας, στο Μπεκιόρεμα, στο ρέμα Λυγαριάς, στο ρέμα Πλατάνας, στο Δριμαρόρεμα, στο ρέμα Σταυρού και τη περιοχή του οικισμού Κόμμα).

ypodomes.com