Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

   

Η ιστορία των γραφικών τεχνών: Λινοτυπία

Η λινοτυπία (στιχοτυπία) είναι μια μορφή τυπογραφικής τεχνικής που έχει πλέον εξαφανιστεί. Η επικράτηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην επεξεργασία των τυπογραφικών κειμένων, εκτόπισε σταδικά και οδήγησε στην κατάργηση τελικά την λινοτυπική μηχανή. Η λινοτυπική μηχανή ήταν ογκώδης και παρήγαγε συμπαγείς στίχους (αράδες) με ανάγλυφους χαρακτήρες, οι οποίοι μετά το μελάνωμά τους αποτυπώνονταν στο χαρτί. Η σύνθεση κάθε στίχου γινόταν μηχανικά κάθε φορά που ο χειριστής της μηχανής, διαβάζοντας το χειρόγραφο συνήθως κείμενο που είχε τοποθετημένο μπροστά του, πατούσε το αντίστοιχο με κάθε γράμμα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο. Οι συμπαγείς στίχοι δημιουργούνταν από ένα κράμα μολυβιού, κασσιτέρου και αντιμονίου, που βρισκόταν τηγμένο στο πίσω μέρος της μηχανής. Η εργασία του λινοτύπη, εξαιτίας ακριβώς της ύπαρξης αυτού του κράματος και των αναθυμιάσεων που ανέδυε, ήταν εξαιρετικά ανθυγιεινή.

 

    

randomness