Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΟΧΛΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑ ΕΝΤΟΝΟΤΑΤΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Του Κωνσταντίνου Δημητρακόπουλου

Του υπό εκκαθάριση Αστικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ-ΣΥΝ.ΠΕ», η οποία εδρεύει στη Λαμία, οδός Διάκου αρ. 1 και εκπροσωπείται νόμιμα από την ειδική εκκαθαρίστρια εταιρία με την επωνυμία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων» και τον διακριτικό τίτλο “PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι, οδός Λ. Κηφισίας αρ. 268 και εκπροσωπείται νόμιμα.
———————————————————————
Σε συνέχεια του από 19/07/2019 εξωδίκου εγγράφου μου.
Έλαβα την από 6/09/2019 επιστολή σας η οποία αποτελεί απάντηση στο από 19/07/2019 εξώδικό μου, επί της οποίας σας απαντώ τα ακόλουθα:
Επειδή ουδεμία ουσιαστική απάντηση δίνετε σε σχέση με τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας σας, παραπέμποντάς με στο Γ.Ε.ΜΗ., πλην όμως εγώ έχω επισυνάψει στο εξώδικό μου τις ανακοινώσεις σας στο Γ.Ε.ΜΗ. ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΓΙΝΑΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ, μη καλύπτοντας έτσι την απόλυτη ακυρότητα της ανάθεσης στην εταιρεία σας του έργου του εκκαθαριστή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας. Δεν απαντάτε εμπεριστατωμένα, ως εκ τούτου θεωρώ ότι αποδέχεστε ότι είναι προβληματική η ανάθεση στην εταιρία σας του έργου της εκκαθάρισης, τη στιγμή που δεν είχατε

 

Διαβάστε περισσότερα στο φύλλο του Λ.Τ. της Τετάρτης 6/11.

 

   

Απόψεις

Το Παζάρι, ανήκει στο ανατολίτικο παρελθόν. Οι σύγχρονες Πόλεις δεν χαρακτηρίζονται από εμπορικές δραστηριότητες τούρκικης και ανατολίτικης αισθητικής με τσαντίρια,...
randomness