Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ  ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Γράφει ο Παν. Γεωρ. Δημάκης,

Υπεύθυνος Ιστορικού Αρχείου Δήμου Αμφικλείας Ελατείας

 

 

Ο πρώτος, χριστιανός Φρούραρχος τής Ακροπόλεως Αθηνών, υπολοχαγός Χ. Νεζερ, το 1833, αφηγείται με το δικό του, χαρακτηριστικό ύφος και τούς τόνους και τήν γλώσσα, τής εποχής, αλλά και τούς κατηφείς, ρακενδύτους, όπλοφόρους τής Οθωμανικής φρουράς, κατά τήν αποχώρησιν της και τήν τελική παράδοση τού φρουρίου.