Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Τα ελληνιστικά βασίλεια της Μ. Ασίας

Γράφει η Ευαγγελία Δημοπούλου,

Ιστορικός - Αρχαιολόγος

 

Η αυτοκρατορία που δημιουργήθηκε από τις κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου, αν και εφήμερη, διαμόρφωσε νέα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά δεδομένα για τον Ελληνισμό. Μετά τον αιφνίδιο θάνατο του δημιουργού της, κατακερματίστηκε σε μικρότερα βασίλεια λόγω των συνεχών συγκρούσεων των διαδόχων. Τα ελληνιστικά βασίλεια κυβερνήθηκαν από δυναστείες που ίδρυσαν οι στρατηγοί του Μ. Αλεξάνδρου. Έτσι παγιώθηκε ένα νέο πολιτικό σύστημα, η απόλυτη μοναρχία, ενώ παράλληλα το κέντρο βάρους μετατοπίστηκε από την κυρίως Ελλάδα στις μεγαλουπόλεις της Ανατολής.

Το Βασίλειο του Πόντου αλλιώς γνωστό και ως Ποντιακή Αυτοκρατορία ήταν ελληνιστικό κράτος, που σχετίζεται πιθανώς απευθείας με τον Δαρείο Α΄. Ιδρύθηκε από τον Μιθριδάτη Α΄ του Πόντου περί το 281 π.Χ. και διήρκεσε έως την κατάκτησή του από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία το 62 μ.Χ.. Το βασίλειο έφτασε στη μεγαλύτερη ακμή του υπό τον Μιθριδάτη ΣΤ΄, που κυρίευσε την Κολχίδα, την Καππαδοκία, τη Βιθυνία, τις ελληνικές αποικίες της Ταυρικής χερσονήσου και για σύντομο διάστημα τη ρωμαϊκή επαρχία της Ασίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μιθριδάτης ΣΤ'  συνδέεται και με τον όρο μιθριδατισμός. Μιθριδατισμός αποκαλείται η πρακτική της αυτοπροστασίας από τη δράση ενός δηλητηρίου μέσω της σταδιακής αυτοχορήγησης σε μη θανατηφόρες δόσεις. Ο Μιθριδάτης  ΣΤ', ο οποίος εξαιτίας του μεγάλου φόβου του μήπως τον δηλητηριάσουν χορηγούσε στον εαυτό του βαθμιαία αυξανόμενες μη θανατηφόρες δόσεις δηλητηρίου, ώστε να αναπτύξει τελικά ανοσία.

Μετά από μακρύ αγώνα με την Ρώμη στους τρεις Μιθριδατικούς πολέμους, το Βασίλειο του Πόντου ηττήθηκε και τμήμα του ενσωματώθηκε στη Ρωμαϊκή Δημοκρατία ως επαρχία Βιθυνίας και Πόντου ενώ το ανατολικό μισό επιβίωσε ως βασίλειο-πελάτης των Ρωμαίων μέχρι την προσάρτησή του από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Νέρωνα το 62 μ.Χ.