Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Κοινή επιστολή με τις θέσεις των ενώσεων ΣΗΠΕ, ΕΙΕΤ και ΕΔΙΠΤ - Υπόμνημα για τις καταχωρίσεις

Προς: Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Α. Γεωργιάδη

Κοιν: Υφυπουργό στον πρωθυπουργό, Θ. Λιβάνιο

Γ.Γ. Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού Γρ. Δημητριάδη

Γ.Γ. Ενημέρωσης & Επικοινωνίας Γ. Μαστρογεωργίου

Εισηγητή ΝΔ, Χρήστο Μπουκώρο,

Εισηγητή ΣΥΡΙΖΑ, Χάρη Μαμουλάκη,

Εισηγητή ΚΙΝΑΛ, Μιχάλη Κατρίνη,

Εισηγήτρια ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου

Εισηγητή ΜΕΡΑ25, Κρίτωνα Αρσένη,


Μακριά από την υποχρέωση της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας και έτσι της αναγκαίας διαφάνειας κινείται το νομοσχέδιο για τις δημόσιες Συμβάσεις, ιδιαιτέρως σε ότι αφορά στην υποχρέωση δημοσίευσης διακηρύξεων και προκηρύξεων.

Ο εισηγητής του υπαναχωρεί από την εξαιρετικά πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, στην οποία αναγνωρίζεται ο πρωτεύων και καθοριστικός ρόλος των εφημερίδων και δη των περιφερειακών, ημερήσιων και εβδομαδιαίων.

Αποφασίζει εκ νέου να θέσει απέναντί του το σύνολο των επιχειρήσεων περιφερειακού Τύπου, συντηρώντας μια απειλή, άγνωστο γιατί, τόσο για τη διαφάνεια όσο και για τα οικονομικά των εφημερίδων.

Πρόκειται για εμμονή ζημιογόνα και ακατανόητη όπως και ο κατακερματισμός των θεμάτων του περιφερειακού Τύπου, που βρίσκουν τη θέση τους εμβόλιμα σε αλλότρια νομοσχέδια, συντηρώντας επίσης έτσι μια θεσμική Βαβυλωνία, που εκτείνεται από το νομοθετικό έργο στη διοικητική εφαρμογή.

Ο Εισηγητής του σχεδίου νόμου «για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων Συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές», περιορίζει τη δημοσιότητα και έτσι τη διαφάνεια επί των δημοσίων πεπραγμένων, ιδιαιτέρως εν προκειμένω των δημοσίων Συμβάσεων.

Πως αλλιώς να ερμηνευτεί η νομοθετική πρόβλεψη του άρθρου 19, παράγραφος 1, σύμφωνα με την οποία, οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν τις διακηρύξεις και τις προκηρύξεις αποκλειστικά και μόνον στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ);

Άραγε, δεν αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγήν η κατάργηση της δημοσίευσης των Ισολογισμών στις εφημερίδες και η μεταφορά τους στο... σκοτάδι του ΓΕΜΗ; Μια ατυχής (;) πράξη, όπως την έχουν χαρακτηρίσει διαχρονικά πλείστοι συναρμόδιοι υπουργοί.

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται η πάγια θέση του Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ) και της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Τύπου (ΕΔΙΠΤ), σύμφωνα με την οποία ο αναπροσανατολισμός της ενημέρωσης στα ηλεκτρονικά εργαλεία και Μητρώα, δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσει τις εφημερίδες.

Ούτε βεβαίως με μια τέτοια μονοκονδυλιά μπορεί να διαγραφεί η αξία και ο ρόλος των εφημερίδων στην ενημέρωση των πολιτών και τη μαζική επικοινωνία γενικότερα.

Σε επίρρωση δε αυτών επισημαίνεται η παράγραφος της εισηγητικής έκθεσης του ν. 4674/2020, με τον οποίον παρατάθηκε η υποχρέωση του Δημοσίου να καταχωρεί, «ο καθορισμός νέας ημερομηνίας ισχύος της κατάργησης της υποχρέωσης δημοσίευσης περίληψης διακηρύξεων στον περιφερειακό και τοπικό Τύπο, κρίνεται επιβεβλημένος για λόγους διαφάνειας των δημοσίων συμβάσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, η οποία εξυπηρετείται καλύτερα από τη δημοσίευση των σχετικών περιλήψεων διακηρύξεων στον τοπικό και περιφερειακό Τύπο».

Δεδομένου του γεγονότος ότι η εισηγητική έκθεση συνοδεύει το εξαιρετικά πρόσφατο αυτό νομοθέτημα όσο ισχύει, προκαλεί τουλάχιστον εντύπωση η υπαναχώρηση του εισηγητή του συζητούμενου νομοσχεδίου σε θέσεις ξεπερασμένες.

Επισημαίνεται ακόμα ότι η περιστολή της δημοσιότητας και έτσι της διαφάνειας επί των δημοσίων Συμβάσεων είναι ενέργεια αντίθετη με το ευρωπαϊκό υπόδειγμα για τις σχέσεις Δημοσίου - εφημερίδων και διαφάνειας, που ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Για όλους αυτούς τους λόγους ζητείται η διατήρηση επ' αόριστον των καταχωρίσεων και η αντικατάσταση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 19, του συζητούμενου νομοσχεδίου με τη φράση, «στην παρ.1 του άρθρου 66 του Ν4412/16, μετά το πρώτο εδάφιο προστίθενται δυο ακόμη εδάφια ως εξής: Οι προκηρύξεις, διακηρύξεις και αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται υποχρεωτικά στον περιφερειακό και τοπικό τύπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3548/07 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων αυτών βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή ή τον Αναθέτοντα Φορέα».


Με εκτίμηση,

    Γιώργος Κατσαΐτης     Αντώνης Μουντάκης      Μιχάλης Σαββάκης
    Πρόεδρος ΣΗΠΕ                Πρόεδρος ΕΙΕΤ              Πρόεδρος ΕΔΙΠΤ


Τηλεφωνική επικοινωνία Γ. Κατσαΐτη - Θ. Λιβάνιου


Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υφυπουργό Θ. Λιβάνιο είχε το απόγευμα της Δευτέρας (1/3) ο πρόεδρος του δ.σ. του ΣΗΠΕ, Γ. Κατσαΐτης.

Δεδομένης της από κοινού αντίδρασης του ΣΗΠΕ και των Ενώσεων για το ζήτημα των καταχωρίσεων με αφορμή την συζήτηση στη Βουλή του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις, ο υφυπουργός εξέθεσε την πρόθεσή του για τη διατήρησή τους επί μακρόν για τη διαφάνεια αλλά και την υποστήριξη των επιχειρήσεων περιφερειακού Τύπου.

Ο κ. Λιβάνιος αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου του ΣΗΠΕ για την οργάνωση θεσμικού διαλόγου για όλα τα ζητήματα του περιφερειακού Τύπου στο επίπεδο της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε. ώστε να αντιμετωπισθούν συγκροτημένα και συνεκτικά, οδηγώντας όπου απαιτείται σε νομοθετικές ρυθμίσεις, που να υποστηρίζουν τελικά την λειτουργία του Τύπου με σύγχρονους όρους στην ελληνική Περιφέρεια.

Υφυπουργός και πρόεδρος του ΣΗΠΕ ανανέωσαν το ραντεβού τους ώστε να προσδιορισθεί ακριβώς ο οδικός χάρτης και τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής των επιμέρους βημάτων.

 

 

    

randomness