Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία Πιστοποίηση δικηγόρων και λογιστών για επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεων

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, με την οποία ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία της εκπαίδευσης και της πιστοποίησης δικηγόρων και λογιστών/φοροτεχνικών, οι οποίοι θα συνδράμουν στην επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεων.
Συγκεκριμένα, η επιμόρφωση των πιστοποιημένων επαγγελματιών παρέχεται από τον e-ΕΦΚΑ χωρίς αντάλλαγμα. Η επιμόρφωση καλύπτει το σύνολο των σχεδίων αποφάσεων και των βεβαιώσεων που συντάσσουν και εκδίδουν οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες.
Για την πραγματοποίηση της επιμόρφωσης που παρέχει, ο e-ΕΦΚΑ μπορεί να συνεργάζεται με τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, καθώς και με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που έχουν εξειδίκευση και εμπειρία στην επιμόρφωση.
Το ειδικότερο αντικείμενο της συνεργασίας μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:
α. παροχή εκπαιδευτών/επιμορφωτών
β. παροχή ψηφιακής πλατφόρμας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
γ. παροχή χώρων για την διά ζώσης εκπαίδευση
δ. παραγωγή ή/και εμπλουτισμό εκπαιδευτικού υλικού.
Επίσης, επιτρέπεται και σε ιδιωτικούς φορείς να παρέχουν υπηρεσίες επιμόρφωσης των πιστοποιημένων επαγγελματιών.
Ως φορέας πιστοποίησης ορίζεται ο e-ΕΦΚΑ και οι σχετικές αρμοδιότητες ασκούνται από τον διοικητή του. Ο διοικητής μπορεί να αναθέσει μέρος των αρμοδιοτήτων αυτών σε έναν ή περισσότερους υποδιοικητές του e-ΕΦΚΑ.
Η πιστοποίηση υποστηρίζεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας από πενταμελή επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του διοικητή του e-ΕΦΚΑ και αποτελείται από μέλη που έχουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε ζητήματα ασφαλιστικού δικαίου και εκπαίδευσης.
Ένα μέλος της Επιτροπής προτείνεται από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και ένα μέλος προτείνεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

 

Διαβάστε περισσότερα στο φύλλο του Λ.Τ. της Πέμπτης 8/7.