Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

12 Θέματα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων --Συνεδριάζει αύριο με τηλεδιάσκεψη

Με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων . Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη λόγω των περιορισμών που ισχύουν για τον κορωνοιό και τα θέματα που θα συζητηθούν είναι :
Θέμα 1οΈγκριση χρηματοδότησης στη Δημοτική Κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Λαμιέων. 
Θέμα 2ο:Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’ αριθ. 30/2020απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας.
Θέμα 3ο:Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 148/2020απόφασης Ειρηνοδικείου Λαμίας -διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου καθορισμός αμοιβής παραπομπή της υπόθεσης στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων.
Θέμα 4οΠερί παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας και καθορισμού αμοιβής.
Θέμα 5οΠαράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο:«ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΕΩΝ-ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΗΣ».
Θέμα 6οΠαράταση προθεσμίας του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ».
Θέμα 7οΣύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ».
Θέμα 8ο:Έγκριση 2ουΠρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ».
Θέμα 9οΈγκριση 1ουπρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΖΗΛΕΥΤΟΥ, ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑΣ ΚΑΙ ΣΤΥΡΦΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».
Θέμα10ο:Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ Τ.Κ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ».
Θέμα11ο:Έγκριση του 2ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ουΑΠΕ) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ, ΥΠΑΤΗΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ».
Θέμα12ο:Έγκριση Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».
 

    

Ενημερωτικά δελτία

Ενημερωθείτε άμεσα από την εφημερίδα μας για τις τελευταίες ειδήσεις μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.
randomness