Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Εκλογή νέου προεδρείου στο Περιφερεακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας

Στην εκλογή νέου  Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής , προχωρά το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας . Οι συνεδριάσεις του Περιφερειακού συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Λαμιέων με την τήρηση ολων των προστατευτικών μέτρων .
Στις 11πμ θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση για την εκλογή νέου προέδρου , Αντιπροέδρου και Γραμματέα του περιφερειακού συμβουλίου , και δύο ωρες αργότερα (13:00μμ) θα συνεδριάσει εκ νέου το περιφερειακό συμβούλιο για την σ
ύστασηΕπιτροπής«Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης ,και τη σύστασηΕπιτροπής «Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της ΠεριφέρειαςΣτερεάς
Ελλάδας», σύμφωνα με το άρθρο 164 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ορισμός μελών της.