Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

Εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην «Αναπτυξιακή Διαχειριστική Στερεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας», πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 22/06/2020. Ακολούθησε ψηφοφορία και συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Κυρίτσης Αθανάσιος, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας

Αντιπρόεδρος  : Κουδούνης Νικόλαος, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας

Διευθύνων Σύμβουλος: Νταβαρίας Αντώνης, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Εύβοιας

Αναπληρωματικός Διευθύνων Σύμβουλος: Κριτσόβας Δημήτριος, εκπρόσωπος της Φθιωτικής Αναπτυξιακής ΑΕ

Μέλη : 

  • Κούκουζας Ευάγγελος, εκπρόσωπος της Αναπτυξιακής Εύβοιας ΑΕ

  • Μαργαρίτης Νικόλαος-Ιωάννης, εκπρόσωπος της Αναπτυξιακής Εύβοιας ΑΕ

  • Κωσταράς Σπυρίδων, εκπρόσωπος της Φθιωτικής Αναπτυξιακής ΑΕ

  • Ζυγογιάννης Χρήστος, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας

  • Ζωγράφος Ιωάννης, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας

  • Αυγερινός Βασίλειος, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Φωκίδας

  • Μπαλτάς Αθανάσιος, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ευρυτανίας 

   

randomness