Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Ο Δημήτρης Προύσαλης και πάλι πρόεδρος στην ΕΛΜΕ Φθιώτιδας

Ο Δημήτρης Προύσαλης θα είναι και πάλι πρόεδρος στην ΕΛΜΕ Φθιώτιδας . Το νέο ΔΣ  έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προύσαλης Δημήτρης

ΑΝΤ/ΔΡΟΣ: Καραγιάννη Γεωργία

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τυμπλαλέξη Μαρία

ΤΑΜΙΑΣ: Κυρκόπουλος Αθανάσιος

ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ζάχος Γεώργιος

ΜΕΛΟΣ: Δήμος Ιωάννης

ΜΕΛΟΣ: Μπουλαλάς Ιωάννης