Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Συνεδριάζει την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών

Με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου και ωρα 7:00μμ το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Λοκρών Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Τροποποίηση συστατικών πράξεων Ν.Π.Δ.Δ. .

                                          (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Αθανάσιος Λ. Ζεκεντές)

Θέμα 2ο : Διανομή και σύσταση οριζοντίων  ιδιοκτησιών κτιρίου αγοράς .

                                          (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Αθανάσιος Λ. Ζεκεντές)

Θέμα 3ο : Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Λοκρών ως μέλη στην ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ¨ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ¨.

                                          (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Αθανάσιος Λ. Ζεκεντές)

Θέμα 4ο : Ορισμός εκπροσώπου στη  Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.                                    

                                        (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Αθανάσιος Λ. Ζεκεντές)

Θέμα 5ο : Υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στον άξονα προτεραιότητας «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» Πρόσκληση V  Ομάδα Β με τίτλο Ανέγερση και επανάχρηση Δημοτικών κτιρίων (κτίριο αγοράς)

                               (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος. Αθανάσιος Λ. Ζεκεντές)

Θέμα 6ο : Ψήφιση πίστωσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού Εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου.                                    

                                        (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 7ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ..                                    

                                        (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 8ο : Επί αποφάσεως 11/177/2017 Δ.Σ. περί Κατάταξη των Δημοτικών και Κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων                                    

                                        (Εισηγητής ο Ειδικός Γραμματέας Δ.Σ. Κος. Βασίλειος Λιάρτης)

Θέμα 9ο : Αποξήλωση παροχών Ηλεκτρικού ρεύματος, κενωθέντων περιπτέρων στην Δ.Κ.Αταλάντης.

                                         (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 10ο : Επί αιτήσεως Γεωργίου Σηφάκη.

                                         (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 11ο : Επί της αποφάσεως Δ.Σ. 19/165/2019 περί Ορισμός μελών Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου ¨Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Λιβανατών.                       

                                         (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 12ο : Επί αποφάσεως Δ.Σ. 10/93/2019 περί Επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού (Φ.Ο.Π.)                         

                                         (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 13ο : Επί αιτήσεως Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης

                                         (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 

Θέμα 14ο : Επί αιτήσεως Εταιρείας AQUASTAR Α.Β.Ε.Ε

                                         (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

 

   

randomness