Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Εκλογή Προεδρείου και Οικονομικής Επιτροπής του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς την Κυριακή στη Λαμία

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς  Ελλάδας συγκαλεί την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019 στην έδρα της Περιφέρειας τη Λαμία ο   σύμβουλος της πλειοψηφίας που συγκέντρωσε τους περισσότερους σταυρούς Γεώργιος Κελαϊδίτης για την εκλογή Προεδρείου και  μελών της Οικονομικής Επιτροπής, όπως ορίζει ο Νόμος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 6η Συνεδρίαση (Ειδική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 01 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία), με τα ακόλουθα θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή μελών Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας : Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΘΕΜΑ 2ο: Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ

   

randomness