Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

ΜΕΤΑΞΥ ΜΥΘΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: Οι εκστρατείες του Πηλέα

Γράφει η Ευαγγελία Δημοπούλου

Ιστορικός - Αρχαιολόγος


Ο Πηλέας όπως και ο γιος του ο Αχιλλέας, είχε σημαντική και αξιοπρόσεκτη δράση, ενώ, ταυτίζεται με, το Ηρωϊκό Γένος ή Γένος των Ηρώων. 

Ο Ησίοδος, στο ποίημα του ΄Εργα και Ημέραι  είχε κατατάξει την ανθρωπότητα σε πέντε γένη, στο χρυσό, στο αργυρό, στο χάλκινο, στο ηρωικό και στο σιδηρούν. Το γένος των ηρώων είναι το μόνο γένος που δεν αντιστοιχεί σε κανένα μέταλλο, επίσης, είναι πιο λαμπρό από το γένος που διαδέχεται, δηλαδή το χάλκινο.


Διαβάστε περισσότερα στην εφημερίδα μας, στο φύλλο του Σαββάτου 11 - Κυριακής 12 Ιουλίου.

 

 

    

randomness