Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

58 μέρες χωρίς διαφάνεια και λογοδοσία

Γράφει ο Δημήτρης Κουμπάρος, Δικηγόρος

 

✎ Το γεγονός: Αρχίζει σήμερα (εγιναν χθες τα εγκαίνια ) στο χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας η LAMIA EXPO 2022.

Η αυτονόητη ευχή: Καλή Επιτυχία !

Η εκκρεμότητα: Συμπληρώνονται σήμερα πενήντα οκτώ ημέρες από την επίσημη υποβολή του συναφούς αιτήματος του Δημοτικού Συμβούλου Λαμιέων κ. Πάπουτσα χωρίς η Δημοτική Αρχή του Δήμου Λαμιέων, ο οποίος με ποσοστό 60 τοις εκατό είναι ο κύριος μέτοχος του νομικού προσώπου διοίκησης και διαχείρισης της ΠΕΛ, να έχει δώσει στη δημοσιότητα κανένα σχετικό με την ανάθεση της υλοποίησης της ανωτέρω εκδήλωσης, όπου αυτή ανατέθηκε, έγγραφο.

Η ειδική παρατήρηση: Δεδομένου του ότι η ΠΕΛ και ο Δήμος Λαμιέων δεν αποτελούν ιδιωτική περιουσία κανενός, ώστε αυτός να τη διαχειρίζεται κατά το δοκούν, η Διαφάνεια και η Λογοδοσία αποτελούν ουσιώδεις Θεσμικές Υποχρεώσεις και Αναγκαίες Πρακτικές όσων διοικούν τα δυο αυτά νομικά πρόσωπα.

Η γενική θεωρητική σκέψη: Ελεύθερη Οικονομία και Υγιής Καπιταλισμός σημαίνουν ελεύθερη, ίσης για όλους αφετηρίας, και μη κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα με τήρηση των Θεσμικών Κανόνων, τούτο δε ισχύει και για την είτε κρατική είτε αυτοδιοικητική συμμετοχή σε ιδιωτικής φύσης οικονομικές δραστηριότητες. Ό,τι παρεκκλίνον ονομάζεται διαφορετικά.    

 

randomness