Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Πλασματικά έτη: Η εξαγορά τους «κλειδί» για ταχύτερη σύνταξη

Αφορά όσους βρίσκονται στην ηλικία των 62 ετών και θέλουν να συμπληρώσουν 40 έτη εργασίας με την αναγνώριση των ετών για σπουδές, στρατιωτική θητεία, αριθμό τέκνων, ανεργία κ.λπ.

Η εξαγορά πλασματικών ετών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για όσους βρίσκονται στην ηλικία των 62 ετών και θέλουν να συμπληρώσουν 40 έτη εργασίας με την αναγνώριση των ετών για σπουδές, στρατιωτική θητεία, αριθμό τέκνων, ανεργία κ.λπ.

Στο Δημόσιο μπορούν να εξαγοραστούν 7 πλασματικά έτη από Στρατό, σπουδές, κ.ά. και επιπλέον έως 5 έτη λόγω τέκνων (για τρία παιδιά), ενώ στον ιδιωτικό τομέα συνολικά αναγνωρίζονται έως 7 πλασματικά έτη.

Το κόστος της εξαγοράς από 1-1-2020 έχει οριστεί για όλους, εργαζομένους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στο 20% του τρέχοντος μισθού.

Η καταβολή του ποσού της εξαγοράς πραγµατοποιείται µε τρεις τρόπους:

1. Με εφάπαξ καταβολή. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να εξοφληθεί ολοσχερώς το ποσό εντός τριών µηνών από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης.

Στην ολοσχερή εξόφληση µε εφάπαξ καταβολή υπάρχει έκπτωση της τάξεως του 2% για κάθε πλήρες έτος εξαγοράς. Στην εξαγορά χρόνου µόνο µηνών, οι οποίοι δε συµπληρώνουν το συνολικό διάστηµα ενός πλήρους έτους, δεν υπάρχει καµία έκπτωση.

2. Με καταβολή ισόποσων µηνιαίων δόσεων. Ο αριθµός των µηνιαίων δόσεων είναι ίσος µε τον αριθµό των µηνών που ζητείται να εξαγοραστούν. Το ποσό της µηνιαίας δόσης καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα κάθε µήνα. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής δόσης, το ποσό επιβαρύνεται µε τα προβλεπόµενα πρόσθετα τέλη.

3. Με παρακράτηση από το ποσό της σύνταξης. Από το συνολικό ποσό της εξαγοράς παρακρατείται κάθε µήνα από τη σύνταξη και µέχρι την εξόφλησή του ποσό ίσο µε το ένα τέταρτο του ποσού της σύνταξης.

Η τρίτη επιλογή µπορεί να γίνει µόνο µε την ταυτόχρονη υποβολή και του συνταξιοδοτικού αιτήµατος.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η παρακράτηση των πλασµατικών ετών επιβάλλεται και στην προσωρινή σύνταξη.

Ειδικοί στην ασφάλιση παρατηρούν ότι μικρός αριθμός ασφαλισμένων κάνει χρήση του κινήτρου της έκπτωσης, καθώς τα ποσά είναι υψηλά για να καταβληθούν στο σύνολό τους, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να προτιμούν τις δόσεις είτε την παρακράτηση από τη σύνταξη. Από την άλλη πλευρά, οι μη μισθωτοί για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα πλασματικού χρόνου καταβάλλουν την εισφορά που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία που έχουν επιλέξει κατά το έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

Πηγή: Έντυπη Έκδοση «Τα Νέα»

    

 

Απόψεις

Σε μια εποχή κατά την οποία η ζωή του ανθρώπου συντρίβεται και θυσιάζεται στον βωμό της υλικής ευδαιμονίας,της τεχνοκρατίας, του στείρου ωφελιμισμού και του άγονου...

Ενημερωτικά δελτία

Ενημερωθείτε άμεσα από την εφημερίδα μας για τις τελευταίες ειδήσεις μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.
randomness