Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ !!! ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ !!! ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ !!!

Του Δημήτρη Γ. Μπράνη, Πολιτικός Επιστήμων, Δημοσιογράφος - Αρθρογράφος

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Εν μέσω της: «ερήμου» της πανδημίας, της πρωτοφανούς αυτής υγειονομικής κρίσεως, ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ή ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, κατά τη λαϊκή γλώσσα, είναι μία όαση !!!
Είναι μια αγαλλίαση ψυχής και πνεύματος. Είναι: «ΤΟ ΜΑΝΝΑ ΤΟ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ».
Ευχή !!! Είθε !!! Η πρωτοφανής δοκιμασία και περιπέτεια, που διέρχεται σήμερα η Ανθρωπότητα από τις αρχές του 2020, υγειονομικά, να λήξει το ταχύτερο και το γρηγορότερο δυνατό !!!
Είθε !!! Και να μη θυμάται ποτέ τις εκατόμβες των νεκρών, «ων αριθμός ουκ έστιν».

 

 

Ι. ΟΡΙΣΜΟΣ !!!
Ο Ακάθιστος Ύμνος είναι ένα θαυμαστό, ένα υπέροχο, ένα έμμετρο, ένα λυρικό χριστιανικό – εκκλησιαστικό εγκώμιο !!!
Είναι ένας θαυμαστός, ένας έξοχος, ένας μεγαλειώδης και μεγαλοπρεπής χριστιανικός – εκκλησιαστικός Ύμνος !!! Είναι αφιερωμένος στην: «ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ !!!» την Παναγία, τη Γεννήτορα του Υιού και Λόγου του Θεού, του εξουσιαστή της Γης και του Ουρανού !!!

ΙΙ. ΠΡΟΟΙΜΙΟ !!!
Το Προοίμιο του Ακαθίστου Ύμνου ή των Χαιρετισμών αποτελεί το τροπάριο:
«Τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα Νικητήρια !!!» Ιδού:

«Τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα Νικητήρια !!!
Ως λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια!!!
Αναγράφω σοι η Πόλις σου, Θεοτόκε !!!
Αλλ’ ως έχουσα το Κράτος απροσμάχητον!!!
εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον,
ίνα κράζωσι: «ΧΑΙΡΕ, ΝΥΜΦΗ, ΑΝΥΜΦΕΥΤΕ !!!»

ΙΙΙ. Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ  ΥΜΝΟΣ  !!!
Μετά το τροπάριο: «Τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα Νικητήρια !!!», ακολουθεί ο Κεντρικός Ύμνος προς την Υπεραγία Θεοτόκο !!!
Αποτελείται από 24 τροπάρια – οίκους. Κάθε οίκος αποτελείται από 6 τροπάρια. Χωρίζονται σε 4 τμήματα. Εκκλησιαστικώς λέγονται:
«ΣΤΑΣΕΙΣ».
Η Α΄ ΣΤΑΣΗ ψάλλεται την Παρασκευή της Α΄ Εβδομάδας της Μ. Τεσσαρακοστής. Είναι οι Α΄ Χαιρετισμοί. Την Παρασκευή της Β΄ εβδομάδας ψάλλεται η Β΄ Στάση, οι Β΄ Χαιρετισμοί !!! Την Παρασκευή της Γ΄ εβδομάδας ψάλλεται η Γ΄ Στάση, οι Γ΄ Χαιρετισμοί !!! Την Παρασκευή της Δ΄ εβδομάδας της Μ. Τεσσαρακοστής ψάλλεται η Δ΄ Στάση, οι Δ΄ Χαιρετισμοί !!!

IV. ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ  Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ !!!
Ολόκληρος ο Ακάθιστος Ύμνος δηλ. και οι 24 οίκοι, ψάλλεται την Παρασκευή της Ε΄ εβδομάδας της Μ. Τεσσαρακοστής.
Ο Ακάθιστος Ύμνος είναι ένας Ύμνος θαυμαστός μεγαλοπρεπής και μεγαλειώδης !!!
Οι Ιεροί Ναοί κατακλύζονται από τους πιστούς Χριστιανούς, για να ακούσουν την ιερή και μελωδική ψαλμωδία !!! Ιδιαιτέρως δε κατακλύζονται, όταν ψάλλεται ολόκληρος ο Ακάθιστος Ύμνος !!! Ο Πιστός Λαός τον Ακάθιστο Ύμνο ονομάζει: «ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ!!!».  
Το όνομα: «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ !!!» οφείλεται στο γεγονός, ότι ο Ακάθιστος Ύμνος επαναλαμβάνει τη λέξη: «ΧΑΙΡΕ !!!» 400 φορές !!!
Κάθε δε οίκος αρχίζει από ένα γράμμα του Αλφαβήτου !!!
π.χ. «Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ειπείν τη Θεοτόκω το Χαίρε !!!».
Ως συνθέτης του Ακαθίστου Ύμνου φέρεται ο Ρωμανός ο Μελωδός !!!

V. ΙΣΤΟΡΙΑ !!!
Ο Α.Υ. ιστορικά συνδέεται με τη σωτηρία της Κωνσταντινουπόλεως !!!
Η Κωνσταντινούπολη το 626 μ.Χ. σώθηκε από τους εχθρούς της θαυματουργικώς !!!
Το θέρος του έτους αυτού πολιορκούν την Πόλη στενά κι από την ξηρά κι’ από τη θάλασσα οι Πέρσες και οι Άβαροι με 80.000 στρατό. Λένε δε στους κατοίκους πως μόνο, αν γίνουν πτηνά και πετάξουν στον Ουρανό θα σωθούν ή αν γίνουν ψάρια και κολυμβήσουν στη θάλασσα. Η Πόλη διατρέχει σοβαρό κίνδυνο !
Ο Αυτοκράτορας Ηράκλειος βρίσκεται στα βάθη της Ασίας, για να πάρει πίσω τον Τίμιο Σταυρό, που είχαν αρπάξει από τα Ιεροσόλυμα οι Πέρσες. Ο Πατριάρχης Σέργιος δέεται υπέρ της Σωτηρίας της Κωνσταντινουπόλεως, ο δε Πρωθυπουργός Βώνος και οι λιγοστοί υπερασπιστές της επιδείχνουν σύνεση, φρόνηση και γενναιότητα !!! Υπερασπίζονται τη Βασιλεύουσα !!!

VΙ. ΤΟ ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΤΡΙΚΥΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΤΑΚΤΗ ΦΥΓΗ !
Ξεσπά αιφνιδίως τρικυμία και η θάλασσα υψώνει κύματα πελώρια !!! Πολλά εχθρικά πλοία καταποντίζονται !!! Θεία Δίκη !!!
Ο εχθρός τρέπεται σε άτακτη φυγή, λύνεται η διπλή πολιορκία της Κωνσταντινούπολης και η Βασιλεύουσα σώζεται !!!

VΙΙ. ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ !!!
Το θαύμα της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο μεγάλος και αιφνίδιος κυματισμός της θάλασσας, έσωσε τη Βασιλεύουσα !!!
Πριν κάνει το θαύμα της, φάνηκε η εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Πόλη και τα τείχη της και ενεθάρρυνε τους Έλληνες !!!
Έσπευσαν, λοιπόν, έμπλεοι χαράς για την απροσδόκητη νίκη, στον Ιερό Ναό της Παναγίας των Βλαχερνών και εκεί, όρθιοι όλοι, έψαλλαν τον Ακάθιστο Ύμνο !!!
Σ’ αυτό το γεγονός οφείλεται και η ονομασία του Ύμνου: «ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ !!!». Έκτοτε, σε ανάμνηση της Σωτηρίας της Πόλεως, ψάλλεται κατ’ έτος στους Ιερούς Ναούς και οι πιστοί, με ιδιαίτερη θρησκευτική ευλάβεια και κατάνυξη, ακούνε την ιερή και μελωδική ψαλμωδία του.
Η Υπεραγία Θεοτόκος και σε άλλες δύσκολες και αντίξοες στιγμές και περιστάσεις έσωσε το Έθνος και το Γένος των Ελλήνων !!! Έγινε «Η Υπέρμαχος Στρατηγός !!!».
Της ανήκει «ΠΑΣΑ ΔΟΞΑ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΣ».

    

randomness