Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Στη μακρινή Δάφνη έφτασε η χάρη του Κερπινιώτη !

Εικόνα εγκατάλειψης στο Κοιμητήριο...