Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Νέα έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου της Φωκίδας


Δύο ακόμη έργα, συνολικού προϋπολογισμού 800.000 €, για τη βελτίωση του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας ξεκινούν μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό.
Πρόκειται για τα ακόλουθα έργα, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν, δημοπρατήθηκαν και συμβασιοποιήθηκαν από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:
• «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ κλπ.», προϋπολογισμού 500.000 €.
• «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ», προϋπολογισμού 300.000 €.