Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λοκρών

Με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη (20/10) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λοκρών.

Η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί με απομακρυσμένη σύνδεση, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων epresence.gov.gr και ώρα 20:00, για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Μεταβολές που έχουν επέλθει από την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2011 (συγχωνεύσεις, καταργήσεις, αναγνωρίσεις νέων οικισμών, κ.λπ.) στους οικισμούς του Δήμου Λοκρών.
Θέμα 2ο: Προσαρμογή τελών ύδρευσης στον ενιαίο κανονισμό ύδρευσης του Δήμου Λοκρών.
Θέμα 3ο: Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού Γ΄ τρίμηνου 2021
Θέμα 4ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
Θέμα 5ο: Αντικατάσταση μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(Εισηγητής των παραπάνω θεμάτων ο Δήμαρχος Κ. Αθανάσιος Ζεκεντές)
Θέμα 6ο: Επί αιτήσεως οικιστών Αγίας Αικατερίνης Αρκίτσης
(Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κ. Νικόλαος Ανεστάκος)
Θέμα 7ο: Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος 2021.
(Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής Τ.Υ. Κ. Αθανάσιος Τσαρούχας)

 

 

    

randomness