Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Μπαλωμένος Κων/νος - ΟΡΕΙΝΟΝ ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟΝ ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟΝ ΑΝΤΙΝΙΤΣΗΣ

Tο βιβλίο του φυσικού - καθηγητή, Κωνσταντίνου Αθ. Μπαλωμένου με τίτλο
«ΟΡΕΙΝΟΝ ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟΝ ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟΝ ΑΝΤΙΝΙΤΣΗΣ»
τυπώθηκε στις εγκαταστάσεις της Α.Ε. «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» τον Ιούλιο του 2007.