Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

MINIMALIA MEMORIALIA 120 - Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΒΕΛΙΤΣΑΣ

 

Γράφει ο Παν. Γεωρ. Δημάκης, Υπεύθυνος Ιστορικού Αρχείου Δήμου Αμφικλείας Ελατείας • Email: pgdimakis@gmail.com